6.5. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2024 – 2029

6.1. Contextul instituțional

6.1. Contextul instituțional Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este clasificată pe plan național și recunoscută de către Asociația Europeană a Universităților (EUA) şi de WFME, ca instituție de cercetare științifică avansată....
6.5. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2024 – 2029

6.2. Obiectivele activității de cercetare științifică

6.2. Obiectivele activității de cercetare științifică Obiectivul general al activității de cercetare științifică este creșterea performanței în cercetarea științifică, cu scopul integrării Universității de Medicină și Farmacie „Grigore. T. Popa” Iași în spațiul...