3.2. Cultură organizaţională

Cultura performanței și Cultura sprijinului sunt tipurile de cultură organizațională pe care mi-am propus, încă din 2016, să le promovez în Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Ele sunt fundamentate pe un set clar de valori și presupun un anumit comportament organizațional:

Cultura performanței

Valori

Comportamente organizaționale

Excelență

Performanță academică – excelență în învățământ;

Schimbări de natură organizatorică bazate pe convergența strategică.

Inovare, creativitate, vizionarism

Performanță în crearea de cunoaștere științifică nouă: inovare curriculară și în metodele de predare;

Inovare și dezvoltare procese cercetare nivel european.

Autonomie

Gestionarea autonomiei universitare în conformitate cu cadrul legal și planurile strategice;

Dezvoltarea unui mediu organizațional rezonant și a unui management participativ.

Cultura sprijinului

Valori

Comportamente organizaționale

Responsabilitate profesională, morală şi socială

Ascultarea nevoilor comunității academice;

Principii de administrare eficientă;

Angajamentul comun în procesul de schimbare organizațională;

Implicarea în activități sociale.