#3: Promovarea unui mediu colaborativ de activitate didactică și a unor servicii de calitate pentru membrii comunității universitare

Promovarea unui mediu colaborativ de activitate didactica și a unor servicii de calitate pentru membrii comunității universitare se vor realiza prin:

 

  • Promovarea unor relații de lucru bazate pe transparență, colaborare și onestitate între toate structurile din Universitate și între membrii acesteia, inclusiv prin organizarea periodică a ședințelor Consiliului de Administrație în fiecare facultate, a întâlnirii rectorului cu cadrele didactice care ocupă posturi de asistent și șef lucrări, precum și cu reprezentanții studenților și asociațiilor studențești;
  • Optimizarea organigramei Universității și adaptarea continuă a structurilor de suport și administrative la nevoile comunității academice;
  • Promovarea unor măsuri care să crească eficiența comunicării dintre persoanele care ocupă funcții de conducere și colectivele/structurile pe care le coordonează;
  • Promovarea unor acțiuni și evenimente prin care să consolidăm sentimentul de apartenență la comunitatea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași;
  • Inițierea unor măsuri de sprijinire a profesionalizării sau a conversiei personalului didactic auxiliar și nedidactic, pentru a asigura funcționarea mai eficientă a serviciilor din Universitate;
  • Continuarea programului de modernizare a căminelor, a spațiilor de agrement pentru studenți, precum și inițierea demersurilor pentru construirea unui campus universitar în vecinătatea SRU.