3. Orientarea strategică

a U.M.F. "Grigore T. Popa" pentru perioada 2020 – 2024
3.1. Viziune, misiune și valori

3.1. Viziune, misiune și valori

ViziuneAspirăm să fim recunoscuți pe plan internațional ca o universitate de cercetare avansată și ca promotori ai excelenței în învățământul superior medical; ne dorim să fim percepuți ca o instituție orientată spre interesul profesional și bunăstarea studenților, absolvenților și personalului său și, în egală măsură, ca o Universitate dedicată și implicată în comunitățile de la nivel local, național și internațional.Misiune Misiunea Universității pe care o propun pentru perioada 2020 - 2024...

citește mai mult
3.2. Cultură organizaţională

3.2. Cultură organizaţională

Cultura performanței și Cultura sprijinului sunt tipurile de cultură organizațională pe care mi-am propus, încă din 2016, să le promovez în Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași. Ele sunt fundamentate pe un set clar de valori și presupun un anumit comportament organizațional: Cultura performanței Valori Comportamente organizaționale Excelență Performanță academică – excelență în învățământ; Schimbări de natură organizatorică bazate pe convergența strategică. Inovare,...

citește mai mult
3.3. Comunicare internă și externă

3.3. Comunicare internă și externă

Promovarea brand-ului Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași ca instituție de excelență în învățământul superior medical a fost una din activitățile prioritare in mandatul 2016 – 2020 și își va păstra acest statut și în următorul mandat. O componentă esențială în menținerea și dezvoltarea brand-ului instituțional este o bună și eficientă comunicare, atât în interiorul instituției, cât și în relația instituției cu mediul extern. Biroul de Comunicare și Marketing...

citește mai mult
3.4. Prioritățile activității manageriale

3.4. Prioritățile activității manageriale

În perioada 2020 - 2024, prioritățile activității manageriale vizează: Resursa umană (personalul și studenții Universității): asigurarea unor condiții optime de desfășurare a activităților didactice, de transfer al cunoștințelor și de evaluare, dar și de recompensare a performanței; Dezvoltarea conceptului de model de carieră: elevul de azi – studentul de mâine, studentul de azi – cadrul didactic U.M.F. de mâine. Relația cu mediul economic și socio-cultural: asigurarea cadrului pentru un...

citește mai mult