3. Orientarea strategică

a U.M.F. "Grigore T. Popa" pentru perioada 2024 – 2029

3.1. Viziune, misiune și valori

Aspirăm să fim recunoscuți pe plan internațional ca o universitate de cercetare avansată și ca promotori ai excelenței în învățământul superior medical; ne dorim să fim percepuți ca o instituție orientată spre interesul profesional și bunăstarea studenților, absolvenților și personalului său și, în egală măsură, ca o Universitate dedicată și implicată în comunitățile de la nivel local, național și internațional.

read more

3.2. Cultură organizaţională

Cultura performanței și Cultura sprijinului sunt tipurile de cultură organizațională pe care mi-am propus, încă din 2016, să le promovez în Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Ele sunt fundamentate pe un set clar de valori și presupun un anumit comportament organizațional:Cultura performanței Valori Comportamente organizaționale Excelență Performanță academică – excelență în învățământ; Schimbări de natură organizatorică bazate pe convergența strategică. Inovare,...

read more

3.3. Comunicare internă și externă

Promovarea brandului Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași ca instituție de excelență în învățământul superior medical a fost una din activitățile prioritare în mandatele 2016 – 2024 și își va păstra acest statut și în următorul mandat. O componentă esențială în menținerea și dezvoltarea brandului instituțional este o bună și eficientă comunicare, atât în interiorul instituției, cât și în relația instituției cu mediul extern. Serviciul de Comunicare și Marketing...

read more

3.4. Prioritățile activității manageriale

În perioada 2024 - 2029, prioritățile activității manageriale vizează: Resursa umană (personalul și studenții Universității): asigurarea unor condiții optime de desfășurare a activităților didactice, de transfer al cunoștințelor și de evaluare, dar și de recompensare a performanței; dezvoltarea conceptului de model de carieră: elevul de azi – studentul de mâine, studentul de azi – cadrul didactic UMF de mâine. Relația cu mediul economic și sociocultural: asigurarea cadrului pentru un...

read more