#2: Dezvoltarea activităţii de cercetare-inovare şi transfer tehnologic

Dezvoltarea activităţii de cercetare-inovare şi transfer tehnologic se va realiza prin:

 

  • Elaborarea unui set de indicatori relevanți care să conducă la creșterea vizibilității bazate pe rezultatele cercetării efectuate de cadrele didactice și cercetătorii din Universitate (articole indexate ISI, brevete, atragere de fonduri pentru cercetare etc.);
  • Elaborarea și implementarea în fiecare departament a unei strategii și a unui plan de măsuri pe termen scurt și mediu privind dezvoltarea activității de cercetare, în concordanță cu indicatorii stabiliți la nivelul conducerii Universității;
  • Extinderea măsurilor actuale de stimulare/recompensare financiară a performanței în cercetare (premierea rezultatelor cercetării și a propunerilor de proiecte, recompensarea conducătorilor de doctorat, burse în străinătate pentru colegii tineri cu potențial sau cu performanțe în cercetare etc.);
  • Sprijinirea cadrelor didactice titulare în obținerea atestatului de abilitare;
  • Elaborarea și implementarea unui set de măsuri prin care să fie dezvoltată activitatea centrelor de cercetare, în vederea atingerii și a depășirii tuturor indicatorilor de sustenabilitate ai proiectelor de cercetare și a funcționării IOSUD la parametri corespunzători;
  • Sprijinirea Școlii Doctorale în desfășurarea activităților specifice, a colaborărilor internaționale (inclusiv prin invitarea unor specialiști din străinătate) și a doctoratului în cotutelă;
  • Sprijinirea activității de cercetare științifică a studenților și a participării la evenimente științifice naționale și internaționale;
  • Continuarea sprijinirii publicațiilor științifice ale Universității în vederea creșterii impactului și a vizibilității naționale și internaționale a acestora (inclusiv prin indexarea în bazele de date internaționale relevante).