Avem cu adevărat motive să fim mândri că facem parte dintr-o comunitate academică pe care am construit-o împreună. Avem aceleași valori, aceleași principii și aceeași destinație – avem deci și același drum, deschis de oameni care au scris istorie. Iar o comunitate academică precum cea a Universității noastre, cu o tradiție de aproape un secol și jumătate, aparține în egală măsură Iașului, Europei și lumii. Aparține istoriei, dar și viitorului.

 Avem cu adevărat motive să fim mândri că facem parte dintr-o comunitate academică pe care am construit-o împreună. Avem aceleași valori, aceleași principii și aceeași destinație – avem deci și același drum, deschis de oameni care au scris istorie. Iar o comunitate academică precum cea a Universității noastre, cu o tradiție de aproape un secol și jumătate, aparține în egală măsură Iașului, Europei și lumii. Aparține istoriei, dar și viitorului.

Dragi colegi,

Prezența dumneavoastră record la urne, de 97%, și votul covârșitor prin care v-ați manifestat dorința de a continua împreună înseamnă pentru mine atât o imensă responsabilitate, cât și un mesaj care, vă asigur, a ajuns la mine cu maximă claritate. Consider rezultatul votului de ieri atât ca o confirmare din partea dvs. că Universitatea este angajată pe un drum corect, cât și o formă de a sancționa un anumit tip de campanie pe care, din păcate, a trebuit să-l suportăm cu toții în ultimele săptămâni.

Faptul că unul dintre candidați a obținut mai mult decât dublul voturilor cu care a fost creditat celălalt candidat arată existența unei falii de încredere nepermise între câștigător și perdant, indiferent de numele candidaților. De fapt, este manifestarea dorinței comunității academice a Universității noastre de a se despărți de un trecut care a durat deja prea mult.

Votul dumneavoastră spune clar și tare că, într-adevăr, avem aceleași valori, aceleași principii și aceeași destinație la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Avem deci același drum, vă mulțumesc pentru că ați ales să-l parcurgem împreună!

 

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu

Împreună, pe același drum: 2016 – 2024

Site-ul de față, pe care vă invit să-l descoperiți în toate secțiunile și subsecțiunile sale, prezintă integral Planul de Management pe baza căruia pledez în fața dumneavoastră pentru încrederea acordării unui nou mandat la conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

Concluziile prezentului Plan Managerial sunt concluziile la care vă invit să ajungem împreună la sfârșitul mandatului 2020 – 2024. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași se va dezvolta îmbinând tradiția de 140 de ani de cercetare și educație în domeniul medical și al științelor vieții cu oportunitățile și provocările lumii moderne. Va fi o instituție în permanentă dezvoltare, orientată către spațiul internațional și sustenabilă din punct de vedere financiar, abordând noi oportunități pe măsură ce acestea apar, rămânând fermă și consecventă în direcțiile sale de acțiune esențiale. Universitatea va oferi un mediu intelectual vibrant care va motiva și va satisface membrii comunității academice, va stimula dezvoltarea personală și profesională a studenților. Universitatea noastră va fi implicată în comunitate, generând un simț al mândriei față de contribuția noastră la societatea contemporană.

Stimați colegi, vă propun să fim alături și în următorii patru ani, astfel încât, în 2024, prin atingerea obiectivelor propuse, să obținem:

  • creșterea excelenței Universității, a performanței în cercetare și predare;
  • creșterea atractivității internaționale a Universității;
  • recunoașterea rolului U.M.F. „Grigore T. Popa” Iași în formularea politicilor de cercetare, de educație universitară și postuniversitară și de sănătate, la nivel național;
  • sporirea implicării sociale a U.M.F. „Grigore T. Popa” Iași;
  • creșterea gradului de satisfacție a membrilor comunității academice, argument pentru atragerea tinerilor în activitățile didactice și de cercetare;
  • construirea unei Universități care să se înscrie în criteriile de referință̆ europene și internaționale, îmbunătățindu-și continuu poziționarea în sistemele de ranking universitar.

Este un angajament pe care mi-l iau în fața dvs. cu seriozitatea care știți că mă caracterizează.

 

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu

Întâlniri electorale

Dragi colegi,

Vă invit să discutăm împreună despre viitorul nostru comun la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași:

  • vineri, 10 ianuarie, la ora 14.00, invit membrii Facultăților de Farmacie și Bioinginerie Medicală;
  • marți, 14 ianuarie, la ora 17.00, invit membrii Facultății de Medicină Dentară
  • miercuri, 15 ianuarie, ora 12.00 și 13.30 (două întâlniri consecutive), invit membrii cu Facultății de Medicină.

Toate întâlnirile au loc în Aula Magna „George Emil Palade”.

La fel ca în 2016, și acum îmi doresc o campanie curată și care să se desfășoare exclusiv în comunitatea noastră academică, acolo unde-i este locul. Este motivul pentru care nici de această dată nu voi răspunde public la valul de articole denigratoare la adresa mea, pe care l-ați observat probabil în presa locală a ultimelor zile. Imaginea UMF Iași a fost lezată prea mult și de prea multe ori de interesele de moment ale unor personaje dispuse să plătească orice preț pentru a-și atinge scopurile – refuz să intru în acest joc, chiar cu prețul de a lăsa fără răspuns în spațiul public minciuni grosolane și revoltătoare la adresa mea. Rectorii vin și pleacă, Universitatea rămâne.

Voi răspunde în schimb la orice întrebări îmi veți adresa în cadrul întâlnirilor mai sus amintite, pe care sper să le onorați cu prezența dvs.

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu

1. Preambul

1.1. Avem același drum

--- Avem cu adevărat motive să fim mândri că facem parte dintr-o comunitate academică pe care am construit-o împreună. Avem aceleași valori, aceleași principii și aceeași destinație - avem deci și același drum, deschis de oameni care au scris istorie. Iar o comunitate academică precum cea a Universității noastre, cu o tradiție de aproape un secol și jumătate, aparține în egală măsură Iașului, Europei și lumii. Aparține istoriei, dar și viitorului.2019 este un an special pentru Universitatea de...

1.2. Cine suntem?

--- Consemnarea apariției unui nucleu de pregătire profesională medicală superioară la Iași își are locul în primele pagini ale istoriei învățământului superior din România.  Consemnarea apariției unui nucleu de pregătire profesională medicală superioară la Iași își are locul în primele pagini ale istoriei învățământului superior din România. Decretul de înființare a Facultății de Medicină în limba română la Iași datează din 1 ianuarie 1851, dar instituția începe să funcționeze efectiv...

1.3. Argument pentru continuitate

--- Misiunea Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași pe care o propun pentru perioada 2020 – 2024 este “excelență prin prosperitate, progres prin inovare”. Obiectivul fundamental rămâne continuarea efortului de direcționare a tuturor energiilor Universității către EXCELENŢĂ - un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut și stimulativ intelectual, atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral....

1.4. Filosofia și modul de elaborare a planului managerial 2020 – 2024

--- Documentul respectă liniile directoare definite în Planul Managerial anterior (2016 – 2020), proiecția pentru orizontul 2024 fiind fundamentată pe continuarea politicilor și proiectelor care au primit, la precedentele alegeri, votul de încredere al comunității academice a Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași.   Documentul respectă liniile directoare definite în Planul Managerial anterior (2016 – 2020), proiecția pentru orizontul 2024 fiind fundamentată pe...

2. Analiza SWOT a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

2.1. Proces instructiv – educativ

Puncte tari Universitate de cercetare avansată și educație; Programe de studii clasa A; Implementarea conceptului "excelență prin prosperitate" Număr de studenți în creștere, în corelare cu îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de învățământ, dar și cu reducerea normei didactice și creșterea numărului de cadre didactice; Personal de predare înalt calificat și experimentat; Specializări acreditate național (ARACIS) și international (EUA, WFME - în curs); Proces instructiv-educativ...

2.2. Cercetare științifică

Puncte tari Diseminarea permanentă a rezultatelor cercetării prin acțiuni specifice; Originalitatea în cercetare, materializată prin rezultate notabile brevetate și înregistrate la OSIM; Încurajarea cadrelor didactice pentru cercetare și publicare; Acordarea sporului de 30% și a gradațiilor de merit, pe baza performanțelor științifice ale cadrelor didactice; Implicarea Universității în dezvoltarea cercetării prin înființarea și susținerea Centrelor de Excelență și a Laboratoarelor de cercetare...

2.3. Relațiile Universității cu mediul extern

Puncte tari Atragerea de sponsorizări pentru dotări, achiziții fonduri de carte și reviste de specialitate; Acorduri și parteneriate cu organizațiile private; Popularizarea științei prin participări la ateliere demonstrative; Buna comunicare cu mediul socio-economic; Programe organizate cu universități străine; Mobilitățile educaționale pentru studenți, cadre didactice și de cercetare în continuă creștere; Existența programelor de studiu în limbi străine; Statutul de membru asociat al Agenției...

2.4. Capacitate instituțională

Puncte tari Recâștigarea de către U.M.F. "Grigore T. Popa" Iași a calificativului "grad ridicat de încredere" din partea  ARACIS (calificativ pierdut după reacreditarea ARACIS din 2015); Introducerea de noi strategii de reformă curriculară care se reflectă în modalitatea de evaluare a cunoștințelor studenților prin introducerea unui nou sistem de apreciere și, implicit, de ierarhizare a studenților pe baza notelor din timpul anului; Reorganizarea strategiei de dezvoltare a învățământului la...

3. Orientarea strategică a U.M.F. „Grigore T. Popa” pentru perioada 2020 – 2024

3.1. Viziune, misiune și valori

ViziuneAspirăm să fim recunoscuți pe plan internațional ca o universitate de cercetare avansată și ca promotori ai excelenței în învățământul superior medical; ne dorim să fim percepuți ca o instituție orientată spre interesul profesional și bunăstarea studenților, absolvenților și personalului său și, în egală măsură, ca o Universitate dedicată și implicată în comunitățile de la nivel local, național și internațional.Misiune Misiunea Universității pe care o propun pentru perioada 2020 - 2024...

3.2. Cultură organizaţională

Cultura performanței și Cultura sprijinului sunt tipurile de cultură organizațională pe care mi-am propus, încă din 2016, să le promovez în Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași. Ele sunt fundamentate pe un set clar de valori și presupun un anumit comportament organizațional: Cultura performanței Valori Comportamente organizaționale Excelență Performanță academică – excelență în învățământ; Schimbări de natură organizatorică bazate pe convergența strategică. Inovare,...

3.3. Comunicare internă și externă

Promovarea brand-ului Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași ca instituție de excelență în învățământul superior medical a fost una din activitățile prioritare in mandatul 2016 – 2020 și își va păstra acest statut și în următorul mandat. O componentă esențială în menținerea și dezvoltarea brand-ului instituțional este o bună și eficientă comunicare, atât în interiorul instituției, cât și în relația instituției cu mediul extern. Biroul de Comunicare și Marketing...

3.4. Prioritățile activității manageriale

În perioada 2020 - 2024, prioritățile activității manageriale vizează: Resursa umană (personalul și studenții Universității): asigurarea unor condiții optime de desfășurare a activităților didactice, de transfer al cunoștințelor și de evaluare, dar și de recompensare a performanței; Dezvoltarea conceptului de model de carieră: elevul de azi – studentul de mâine, studentul de azi – cadrul didactic U.M.F. de mâine. Relația cu mediul economic și socio-cultural: asigurarea cadrului pentru un...

4. Obiective strategice și măsuri de realizare ale procesului educațional

#1: Promovarea unui proces de învățământ de calitate, centrat pe nevoile studenților și corelat cu cerințele de pe piață muncii

Promovarea unui proces de învățământ de calitate, centrat pe nevoile studenților și corelat cu cerințele de pe piață muncii se va realiza prin: Elaborarea și implementarea unui program de asigurare a unor standarde de calitate ridicată în organizarea și desfășurarea activităților didactice: coerență în elaborarea/actualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, respectarea orarului și a calității predării, evaluarea internă a activității cadrelor didactice și corectarea...

#2: Dezvoltarea activităţii de cercetare-inovare şi transfer tehnologic

Dezvoltarea activităţii de cercetare-inovare şi transfer tehnologic se va realiza prin:   Elaborarea unui set de indicatori relevanți care să conducă la creșterea vizibilității bazate pe rezultatele cercetării efectuate de cadrele didactice și cercetătorii din Universitate (articole indexate ISI, brevete, atragere de fonduri pentru cercetare etc.); Elaborarea și implementarea în fiecare departament a unei strategii și a unui plan de măsuri pe termen scurt și mediu privind dezvoltarea...

#3: Promovarea unui mediu colaborativ de activitate didactică și a unor servicii de calitate pentru membrii comunității universitare

Promovarea unui mediu colaborativ de activitate didactica și a unor servicii de calitate pentru membrii comunității universitare se vor realiza prin:   Promovarea unor relații de lucru bazate pe transparență, colaborare și onestitate între toate structurile din Universitate și între membrii acesteia, inclusiv prin organizarea periodică a ședințelor Consiliului de Administrație în fiecare facultate, a întâlnirii rectorului cu cadrele didactice care ocupă posturi de asistent și șef lucrări,...

#4: Extinderea relaţiilor cu mediul economic și socio-cultural şi promovarea Universității

Extinderea relaţiilor cu mediul economic și socio-cultural şi promovarea universității se vor realiza prin:   Dezvoltarea colaborărilor cu agenții economici și mediul socio-cultural la nivel local, regional și național în scopul derulării de activități de formare a resursei umane, practică/internship, de cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic, culturale și sportive; Extinderea parteneriatelor cu autoritățile locale și regionale, precum și cu alte instituții, organizații și agenții...

#5: Intensificarea procesului de internaționalizare

Intensificarea procesului de internaționalizare a Universității se va realiza prin: Elaborarea și implementarea unei strategii pe termen scurt și mediu și a unui program coerent și consecvent de internaționalizare a Universității; Creșterea numărului programelor cu predare în limbi străine (inclusiv în parteneriat cu alte universități), în special a celor de masterat și doctorat; Extinderea cooperării cu companii străine din zona Iașului și din străinătate, pentru stagii de practică și...

5. Excelența în educație – o proiecție 2016 – 2024

5.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale 2016 – 2024

În perioada 2016 - 2020, Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași a parcurs o dezvoltare patrimonială remarcabilă. Din punctul de vedere al infrastructurii, au fost cei mai benefici ani ai Universității de după 1989, efortul în investiții culminând cu inaugurarea, în luna decembrie a acestui an, a corpului "Nicolae Leon" - incontestabil cel mai modern edificiu de învățământ din Iași. În perioada 2016 - 2020, Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași a...

5.2. Excelența în actul educațional

Excelența în actul educațional nu este o destinație în sine sau un punct terminus, ci un drum și un mod de a înțelege și de a căuta performanța. Fiecare pas înainte făcut pe drumul către excelență este un element de progres și în egală măsură o piatră de temelie pe care putem clădi mai departe. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași nu a început și nu se va termina cu noi, cei care alcătuim astăzi corpul ei academic – 140 de ani de istorie sunt dovada vie a acestui...

6. Cercetarea științifică

6.1. Context instituțional

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași este clasificată pe plan național și recunoscută de către Asociația Europeană a Universităților (EUA) ca instituție de cercetare științifică avansată. Comunitatea academică din Universitatea noastră susține consecvent principiul de bază că o instituție de învățământ superior trebuie să fie un important producător de noutate științifică, atât fundamentală, cât și aplicativă, în contextul specific al rolului său...

6.2. Obiectivele activității de cercetare științifică

Obiectivul general al activității de cercetare științifică este creșterea performanței în cercetarea științifică, cu scopul integrării Universității de Medicină și Farmacie "Grigore. T. Popa" Iași în spațiul european al cercetării științifice. Obiectivele specifice, pe termen scurt, mediu și lung, care stau la baza Planului Managerial privind activitatea de cercetare științifică sunt următoarele: Creșterea performanței cercetării la nivel universitar și a măsurilor imediate pentru ameliorarea...

6.3. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2016 – 2020

Dezvoltarea cercetării în Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași a fost susținută prin scrierea și depunerea unor proiecte noi aflate acum în evaluare și prin implementarea / sustenabilitatea proiectelor aflate în derulare / finalizate în cadrul programelor: POSDRU, POCU, POSCCE, CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională, Banca Mondială - Ministerul Educației Naționale – proiecte ROSE, Uniunea Europeana - Programul Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova...

6.4. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2020 – 2024

Prin prezentul Plan Managerial, vă propun ca obiectivele cercetării științifice în Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași, în perioada 2020 – 2024, să fie următoarele: Creșterea calității și eficientei activității de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, farmaceutic și al bioingineriei medicale, în vederea îmbunătățirii serviciilor de sănătate și a promovării competitivității economice cu impact în industria farmaceutică și a dispozitivelor medicale; Creșterea...

6.5. Mijloace de atingere a obiectivelor din domeniul cercetării științifice

Mijloace de atingere a obiectivelor din domeniul cercetării științifice: Finalizarea Centrului de Cercetare Fundamentală, ca o platformă integrată și independentă față de discipline/ departamente/facultăți, condusă de un director ales prin concurs și care va avea ca scop să ofere tehnici diverse și noi de cercetare fundamentală; Îmbunătățirea nivelului de cotare a RMC și a Jurnalului de Chirurgie și lansarea unei noi publicații de specialitate cu țintă ISI care să permită unui număr mai mare...

6.6. Direcții de cercetare

Direcții de cercetare: Sănătate și îngrijire digitală Oncologie și terapii inovative Boli infecțioase și alte provocări pentru sănătate Datele medicale. Colectarea și analiza datelor Program integrat de accelerare a inovațiilor prin Centrul de Transfer Tehnologic Aceste direcții de cercetare au fost urmărite și până acum. Preocuparea pentru sănătate și îngrijirea digitală s-a materializat în proiecte depuse și care vor fi reluate în perioada următoare, astfel de idei fiind finanțabile și...

6.7. Baza materială și logistică – unități de cercetare de referință în U.M.F. Iași

Infrastructura utilizată în prezent în activitatea de cercetare științifică este constituită din spații, instalații și echipamente, tehnică de calcul și software, biobaze. Activitățile de cercetare științifică, dezvoltare, inovare și cele de atragere și formare a resursei umane se vor desfășura în continuare în centrele, platformele și laboratoarele de cercetare științifică existente, care vor fi susținute și dezvoltate: Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină...

6.8. Continuarea Programului de granturi interne dezvoltat în mandatul 2016 – 2020

Îmi propun ca în mandatul 2020 – 2024 Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași să continue să susțină programul de granturi interne reorganizat în anul 2016 astfel: cu o finanțare maximă de 5000 euro/proiect, prin care Universitatea urmărește susținerea cercetării științifice efectuate de cadrele didactice cu vârsta până în 40 de ani și grad didactic de asistent universitar sau șef de lucrări, în vederea obținerii de rezultate competitive pe plan național și internațional...

7. Managementul vizibilității instituționale internaționale

Managementul vizibilității instituționale internaționale

Ranking-ul universitar reprezintă un foarte util instrument de evaluare a performantelor unei instituții de învățământ superior și de elaborare a strategiilor instituționale pe termen scurt și mediu. La începutul mandatului 2016 - 2020, am introdus ranking-ul universitar în strategia mea managerială și am promovat participarea Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" în câteva sisteme de ranking internațional. Acestea au inclus, printre altele, Times Higher Education,...

8. Mijloace bugetare avute în vedere

Mijloace bugetare avute în vedere

Bugetul Universității și fondurile disponibile provin din următoarele surse: Finanțarea de bază, complementară și suplimentară Granturi Fonduri speciale Fondurile bugetare sunt limitate de cifra de școlarizare aprobată de minister și de nivelul finanțării de bază. Fondurile provenite din învățământul cu taxă, pentru programele de studiu în limba română; Studenții internaționali reprezintă o importantă sursă de venit pentru Universitate și o componentă esențială a dezvoltării universitare....

1. Preambul

1.1. Avem același drum

--- Avem cu adevărat motive să fim mândri că facem parte dintr-o comunitate academică pe care am construit-o împreună. Avem aceleași valori, aceleași principii și aceeași destinație - avem deci și același drum, deschis de oameni care au scris istorie. Iar o comunitate academică precum cea a Universității noastre, cu o tradiție de aproape un secol și jumătate, aparține în egală măsură Iașului, Europei și lumii. Aparține istoriei, dar și viitorului.2019 este un an special pentru Universitatea de...

1.2. Cine suntem?

--- Consemnarea apariției unui nucleu de pregătire profesională medicală superioară la Iași își are locul în primele pagini ale istoriei învățământului superior din România.  Consemnarea apariției unui nucleu de pregătire profesională medicală superioară la Iași își are locul în primele pagini ale istoriei învățământului superior din România. Decretul de înființare a Facultății de Medicină în limba română la Iași datează din 1 ianuarie 1851, dar instituția începe să funcționeze efectiv...

1.3. Argument pentru continuitate

--- Misiunea Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași pe care o propun pentru perioada 2020 – 2024 este “excelență prin prosperitate, progres prin inovare”. Obiectivul fundamental rămâne continuarea efortului de direcționare a tuturor energiilor Universității către EXCELENŢĂ - un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut și stimulativ intelectual, atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral....

1.4. Filosofia și modul de elaborare a planului managerial 2020 – 2024

--- Documentul respectă liniile directoare definite în Planul Managerial anterior (2016 – 2020), proiecția pentru orizontul 2024 fiind fundamentată pe continuarea politicilor și proiectelor care au primit, la precedentele alegeri, votul de încredere al comunității academice a Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași.   Documentul respectă liniile directoare definite în Planul Managerial anterior (2016 – 2020), proiecția pentru orizontul 2024 fiind fundamentată pe...

2. Analiza SWOT a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

2.1. Proces instructiv – educativ

Puncte tari Universitate de cercetare avansată și educație; Programe de studii clasa A; Implementarea conceptului "excelență prin prosperitate" Număr de studenți în creștere, în corelare cu îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de învățământ, dar și cu reducerea normei didactice și creșterea numărului de cadre didactice; Personal de predare înalt calificat și experimentat; Specializări acreditate național (ARACIS) și international (EUA, WFME - în curs); Proces instructiv-educativ...

2.2. Cercetare științifică

Puncte tari Diseminarea permanentă a rezultatelor cercetării prin acțiuni specifice; Originalitatea în cercetare, materializată prin rezultate notabile brevetate și înregistrate la OSIM; Încurajarea cadrelor didactice pentru cercetare și publicare; Acordarea sporului de 30% și a gradațiilor de merit, pe baza performanțelor științifice ale cadrelor didactice; Implicarea Universității în dezvoltarea cercetării prin înființarea și susținerea Centrelor de Excelență și a Laboratoarelor de cercetare...

2.3. Relațiile Universității cu mediul extern

Puncte tari Atragerea de sponsorizări pentru dotări, achiziții fonduri de carte și reviste de specialitate; Acorduri și parteneriate cu organizațiile private; Popularizarea științei prin participări la ateliere demonstrative; Buna comunicare cu mediul socio-economic; Programe organizate cu universități străine; Mobilitățile educaționale pentru studenți, cadre didactice și de cercetare în continuă creștere; Existența programelor de studiu în limbi străine; Statutul de membru asociat al Agenției...

2.4. Capacitate instituțională

Puncte tari Recâștigarea de către U.M.F. "Grigore T. Popa" Iași a calificativului "grad ridicat de încredere" din partea  ARACIS (calificativ pierdut după reacreditarea ARACIS din 2015); Introducerea de noi strategii de reformă curriculară care se reflectă în modalitatea de evaluare a cunoștințelor studenților prin introducerea unui nou sistem de apreciere și, implicit, de ierarhizare a studenților pe baza notelor din timpul anului; Reorganizarea strategiei de dezvoltare a învățământului la...

3. Orientarea strategică a U.M.F. „Grigore T. Popa” pentru perioada 2020 – 2024

3.1. Viziune, misiune și valori

ViziuneAspirăm să fim recunoscuți pe plan internațional ca o universitate de cercetare avansată și ca promotori ai excelenței în învățământul superior medical; ne dorim să fim percepuți ca o instituție orientată spre interesul profesional și bunăstarea studenților, absolvenților și personalului său și, în egală măsură, ca o Universitate dedicată și implicată în comunitățile de la nivel local, național și internațional.Misiune Misiunea Universității pe care o propun pentru perioada 2020 - 2024...

3.2. Cultură organizaţională

Cultura performanței și Cultura sprijinului sunt tipurile de cultură organizațională pe care mi-am propus, încă din 2016, să le promovez în Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași. Ele sunt fundamentate pe un set clar de valori și presupun un anumit comportament organizațional: Cultura performanței Valori Comportamente organizaționale Excelență Performanță academică – excelență în învățământ; Schimbări de natură organizatorică bazate pe convergența strategică. Inovare,...

3.3. Comunicare internă și externă

Promovarea brand-ului Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași ca instituție de excelență în învățământul superior medical a fost una din activitățile prioritare in mandatul 2016 – 2020 și își va păstra acest statut și în următorul mandat. O componentă esențială în menținerea și dezvoltarea brand-ului instituțional este o bună și eficientă comunicare, atât în interiorul instituției, cât și în relația instituției cu mediul extern. Biroul de Comunicare și Marketing...

3.4. Prioritățile activității manageriale

În perioada 2020 - 2024, prioritățile activității manageriale vizează: Resursa umană (personalul și studenții Universității): asigurarea unor condiții optime de desfășurare a activităților didactice, de transfer al cunoștințelor și de evaluare, dar și de recompensare a performanței; Dezvoltarea conceptului de model de carieră: elevul de azi – studentul de mâine, studentul de azi – cadrul didactic U.M.F. de mâine. Relația cu mediul economic și socio-cultural: asigurarea cadrului pentru un...

4. Obiective strategice și măsuri de realizare ale procesului educațional

#1: Promovarea unui proces de învățământ de calitate, centrat pe nevoile studenților și corelat cu cerințele de pe piață muncii

Promovarea unui proces de învățământ de calitate, centrat pe nevoile studenților și corelat cu cerințele de pe piață muncii se va realiza prin: Elaborarea și implementarea unui program de asigurare a unor standarde de calitate ridicată în organizarea și desfășurarea activităților didactice: coerență în elaborarea/actualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, respectarea orarului și a calității predării, evaluarea internă a activității cadrelor didactice și corectarea...

#2: Dezvoltarea activităţii de cercetare-inovare şi transfer tehnologic

Dezvoltarea activităţii de cercetare-inovare şi transfer tehnologic se va realiza prin:   Elaborarea unui set de indicatori relevanți care să conducă la creșterea vizibilității bazate pe rezultatele cercetării efectuate de cadrele didactice și cercetătorii din Universitate (articole indexate ISI, brevete, atragere de fonduri pentru cercetare etc.); Elaborarea și implementarea în fiecare departament a unei strategii și a unui plan de măsuri pe termen scurt și mediu privind dezvoltarea...

#3: Promovarea unui mediu colaborativ de activitate didactică și a unor servicii de calitate pentru membrii comunității universitare

Promovarea unui mediu colaborativ de activitate didactica și a unor servicii de calitate pentru membrii comunității universitare se vor realiza prin:   Promovarea unor relații de lucru bazate pe transparență, colaborare și onestitate între toate structurile din Universitate și între membrii acesteia, inclusiv prin organizarea periodică a ședințelor Consiliului de Administrație în fiecare facultate, a întâlnirii rectorului cu cadrele didactice care ocupă posturi de asistent și șef lucrări,...

#4: Extinderea relaţiilor cu mediul economic și socio-cultural şi promovarea Universității

Extinderea relaţiilor cu mediul economic și socio-cultural şi promovarea universității se vor realiza prin:   Dezvoltarea colaborărilor cu agenții economici și mediul socio-cultural la nivel local, regional și național în scopul derulării de activități de formare a resursei umane, practică/internship, de cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic, culturale și sportive; Extinderea parteneriatelor cu autoritățile locale și regionale, precum și cu alte instituții, organizații și agenții...

#5: Intensificarea procesului de internaționalizare

Intensificarea procesului de internaționalizare a Universității se va realiza prin: Elaborarea și implementarea unei strategii pe termen scurt și mediu și a unui program coerent și consecvent de internaționalizare a Universității; Creșterea numărului programelor cu predare în limbi străine (inclusiv în parteneriat cu alte universități), în special a celor de masterat și doctorat; Extinderea cooperării cu companii străine din zona Iașului și din străinătate, pentru stagii de practică și...

5. Excelența în educație – o proiecție 2016 – 2024

5.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale 2016 – 2024

În perioada 2016 - 2020, Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași a parcurs o dezvoltare patrimonială remarcabilă. Din punctul de vedere al infrastructurii, au fost cei mai benefici ani ai Universității de după 1989, efortul în investiții culminând cu inaugurarea, în luna decembrie a acestui an, a corpului "Nicolae Leon" - incontestabil cel mai modern edificiu de învățământ din Iași. În perioada 2016 - 2020, Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași a...

5.2. Excelența în actul educațional

Excelența în actul educațional nu este o destinație în sine sau un punct terminus, ci un drum și un mod de a înțelege și de a căuta performanța. Fiecare pas înainte făcut pe drumul către excelență este un element de progres și în egală măsură o piatră de temelie pe care putem clădi mai departe. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași nu a început și nu se va termina cu noi, cei care alcătuim astăzi corpul ei academic – 140 de ani de istorie sunt dovada vie a acestui...

6. Cercetarea științifică

6.1. Context instituțional

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași este clasificată pe plan național și recunoscută de către Asociația Europeană a Universităților (EUA) ca instituție de cercetare științifică avansată. Comunitatea academică din Universitatea noastră susține consecvent principiul de bază că o instituție de învățământ superior trebuie să fie un important producător de noutate științifică, atât fundamentală, cât și aplicativă, în contextul specific al rolului său...

6.2. Obiectivele activității de cercetare științifică

Obiectivul general al activității de cercetare științifică este creșterea performanței în cercetarea științifică, cu scopul integrării Universității de Medicină și Farmacie "Grigore. T. Popa" Iași în spațiul european al cercetării științifice. Obiectivele specifice, pe termen scurt, mediu și lung, care stau la baza Planului Managerial privind activitatea de cercetare științifică sunt următoarele: Creșterea performanței cercetării la nivel universitar și a măsurilor imediate pentru ameliorarea...

6.3. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2016 – 2020

Dezvoltarea cercetării în Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași a fost susținută prin scrierea și depunerea unor proiecte noi aflate acum în evaluare și prin implementarea / sustenabilitatea proiectelor aflate în derulare / finalizate în cadrul programelor: POSDRU, POCU, POSCCE, CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională, Banca Mondială - Ministerul Educației Naționale – proiecte ROSE, Uniunea Europeana - Programul Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova...

6.4. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2020 – 2024

Prin prezentul Plan Managerial, vă propun ca obiectivele cercetării științifice în Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași, în perioada 2020 – 2024, să fie următoarele: Creșterea calității și eficientei activității de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, farmaceutic și al bioingineriei medicale, în vederea îmbunătățirii serviciilor de sănătate și a promovării competitivității economice cu impact în industria farmaceutică și a dispozitivelor medicale; Creșterea...

6.5. Mijloace de atingere a obiectivelor din domeniul cercetării științifice

Mijloace de atingere a obiectivelor din domeniul cercetării științifice: Finalizarea Centrului de Cercetare Fundamentală, ca o platformă integrată și independentă față de discipline/ departamente/facultăți, condusă de un director ales prin concurs și care va avea ca scop să ofere tehnici diverse și noi de cercetare fundamentală; Îmbunătățirea nivelului de cotare a RMC și a Jurnalului de Chirurgie și lansarea unei noi publicații de specialitate cu țintă ISI care să permită unui număr mai mare...

6.6. Direcții de cercetare

Direcții de cercetare: Sănătate și îngrijire digitală Oncologie și terapii inovative Boli infecțioase și alte provocări pentru sănătate Datele medicale. Colectarea și analiza datelor Program integrat de accelerare a inovațiilor prin Centrul de Transfer Tehnologic Aceste direcții de cercetare au fost urmărite și până acum. Preocuparea pentru sănătate și îngrijirea digitală s-a materializat în proiecte depuse și care vor fi reluate în perioada următoare, astfel de idei fiind finanțabile și...

6.7. Baza materială și logistică – unități de cercetare de referință în U.M.F. Iași

Infrastructura utilizată în prezent în activitatea de cercetare științifică este constituită din spații, instalații și echipamente, tehnică de calcul și software, biobaze. Activitățile de cercetare științifică, dezvoltare, inovare și cele de atragere și formare a resursei umane se vor desfășura în continuare în centrele, platformele și laboratoarele de cercetare științifică existente, care vor fi susținute și dezvoltate: Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină...

6.8. Continuarea Programului de granturi interne dezvoltat în mandatul 2016 – 2020

Îmi propun ca în mandatul 2020 – 2024 Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași să continue să susțină programul de granturi interne reorganizat în anul 2016 astfel: cu o finanțare maximă de 5000 euro/proiect, prin care Universitatea urmărește susținerea cercetării științifice efectuate de cadrele didactice cu vârsta până în 40 de ani și grad didactic de asistent universitar sau șef de lucrări, în vederea obținerii de rezultate competitive pe plan național și internațional...

7. Managementul vizibilității instituționale internaționale

Managementul vizibilității instituționale internaționale

Ranking-ul universitar reprezintă un foarte util instrument de evaluare a performantelor unei instituții de învățământ superior și de elaborare a strategiilor instituționale pe termen scurt și mediu. La începutul mandatului 2016 - 2020, am introdus ranking-ul universitar în strategia mea managerială și am promovat participarea Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" în câteva sisteme de ranking internațional. Acestea au inclus, printre altele, Times Higher Education,...

8. Mijloace bugetare avute în vedere

Mijloace bugetare avute în vedere

Bugetul Universității și fondurile disponibile provin din următoarele surse: Finanțarea de bază, complementară și suplimentară Granturi Fonduri speciale Fondurile bugetare sunt limitate de cifra de școlarizare aprobată de minister și de nivelul finanțării de bază. Fondurile provenite din învățământul cu taxă, pentru programele de studiu în limba română; Studenții internaționali reprezintă o importantă sursă de venit pentru Universitate și o componentă esențială a dezvoltării universitare....