6.8. Baza materială și logistică – unități de cercetare de referință în U.M.F. Iași

Infrastructura utilizată în prezent în activitatea de cercetare științifică este constituită din spații, instalații și echipamente, tehnică de calcul și software, biobaze.

Activitățile de cercetare științifică, dezvoltare, inovare și cele de atragere și formare a resursei umane se vor desfășura în continuare în centrele, platformele și laboratoarele de cercetare științifică existente, care vor fi susținute și dezvoltate:

 • Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină Experimentală – CEMEX
 • Centrul Metodologic de Cercetare Medicală și Medicină bazată pe dovezi
 • Unitatea de cercetare în patologia renală, cardiovasculară și geriatrică
 • Centrul de Simulare și Training în Chirurgie
 • Centrul de formare și cercetare în inginerie tisulară și medicină regenerativă
 • Platforma de Oncogenetică
 • Platforma Interdisciplinară de Medicină Moleculară
 • Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Dispozitive Medicale
 • Centrul de Simulare DentSim și Robodent
 • Centrul Regional de Diagnostic, Consiliere și Monitorizare a Copiilor cu Obezitate (CRDCMCO)
 • Centrul de Cercetare Biomedicală și Fundația CHRONEX-RD
 • Centru de cercetare în Bioinginerie și Biotehnologii medicale
 • Laboratorul de Biomateriale ceramice și metalice
 • Laboratorul de Cercetare și Educație în Fizică și Biofizică (P&B-EduResLab)
 • Unitatea de cercetare pentru Chimia medicamentului, Chimia alimentului și a mediului înconjurător
 • Unitatea de cercetare în Științele Farmaceutice
 • Centrul de Cercetări Fundamentale (în curs de construcție)