6. Cercetarea

6.5. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2024 – 2029

Prin prezentul Plan Managerial, vă propun ca obiectivele cercetării științifice în Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași, în perioada 2024 – 2029, să fie următoarele: Creșterea calității și eficienței activității de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, farmaceutic și al bioingineriei medicale, în vederea îmbunătățirii serviciilor de sănătate și a promovării competitivității economice cu impact în industria farmaceutică și a dispozitivelor medicale; Creșterea...

read more

6.1. Contextul instituțional

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" Iași este clasificată pe plan național și recunoscută de către Asociația Europeană a Universităților (EUA) şi de WFME, ca instituție de cercetare științifică avansată. Comunitatea academică din Universitatea noastră susține consecvent principiul de bază că o instituție de învățământ superior trebuie să fie un important producător de noutate științifică, atât fundamentală, cât și aplicativă, în contextul specific al rolului său educațional...

read more

6.2. Obiectivele activității de cercetare științifică

Obiectivul general al activității de cercetare științifică este creșterea performanței în cercetarea științifică, cu scopul integrării Universității de Medicină și Farmacie „Grigore. T. Popa” Iași în spațiul european al cercetării științifice.Obiectivele specifice, pe termen scurt, mediu și lung, care stau la baza Planului Managerial privind activitatea de cercetare științifică sunt următoarele: Creșterea performanței cercetării la nivel universitar și a măsurilor imediate pentru ameliorarea...

read more

6.3. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2016 – 2020

Dezvoltarea cercetării în Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a fost susținută prin scrierea și depunerea unor proiecte noi aflate acum în evaluare și prin implementarea / sustenabilitatea proiectelor aflate în derulare / finalizate în cadrul programelor: POSDRU, POCU, POSCCE, CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională, Banca Mondială - Ministerul Educației Naționale – proiecte ROSE, Uniunea Europeana - Programul Operațional Comun Romania-Ucraina- Republica Moldova...

read more

6.4. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2020 – 2024

Finanţările proiectelor în perioada 2020-2024 au urmărit Planul Managerial propus în mandatul anterior. Astfel, direcţiile de dezvoltare propuse au fost: Sănătate și îngrijire digitală Oncologie și terapii inovative Boli infecțioase și alte provocări pentru sănătate Datele medicale. Colectarea și analiza datelor Program integrat de accelerare a inovațiilor prin Centrul de Transfer Tehnologic Aceste finanţări au fost realizate prin mai multe linii de finanţare disponibile în perioada...

read more

6.6. Mijloace de atingere a obiectivelor din domeniul cercetării științifice

Mijloace de atingere a obiectivelor din domeniul cercetării științifice: Finalizarea Centrului de Cercetare Fundamentală, ca o platformă integrată și independentă față de discipline/ departamente/facultăți, condusă de un director ales prin concurs și care va avea ca scop să ofere tehnici diverse și noi de cercetare fundamentală; Îmbunătățirea nivelului de cotare a RMC și a Jurnalului de Chirurgie și lansarea unei noi publicații de specialitate cu țintă ISI care să permită unui număr mai mare...

read more

6.7. Direcții de cercetare

Direcții de cercetare: Sănătate și îngrijire digitală Oncologie și terapii inovative Boli infecțioase și alte provocări pentru sănătate Datele medicale. Colectarea și analiza datelor Program integrat de accelerare a inovațiilor prin Centrul de Transfer Tehnologic Aceste direcții de cercetare au fost urmărite și până acum. Preocuparea pentru sănătate și îngrijirea digitală s-a materializat în proiecte depuse și care vor fi reluate în perioada următoare, astfel de idei fiind finanțabile și...

read more

6.8. Baza materială și logistică – unități de cercetare de referință în U.M.F. Iași

Infrastructura utilizată în prezent în activitatea de cercetare științifică este constituită din spații, instalații și echipamente, tehnică de calcul și software, biobaze. Activitățile de cercetare științifică, dezvoltare, inovare și cele de atragere și formare a resursei umane se vor desfășura în continuare în centrele, platformele și laboratoarele de cercetare științifică existente, care vor fi susținute și dezvoltate: Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină Experimentală –...

read more

6.9. Continuarea Programului de granturi interne dezvoltat în perioada 2016 – 2024

Îmi propun ca în mandatul 2024 – 2029 Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași să continue să susțină programul de granturi interne reorganizat în anul 2016 astfel:cu o finanțare maximă de 5000 euro/proiect, prin care Universitatea urmărește susținerea cercetării științifice efectuate de cadrele didactice cu vârsta până în 40 de ani și grad didactic de asistent universitar sau șef de lucrări, în vederea obținerii de rezultate competitive pe plan național și internațional și...

read more