6. Cercetarea

6.1. Context instituțional

6.1. Context instituțional

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași este clasificată pe plan național și recunoscută de către Asociația Europeană a Universităților (EUA) ca instituție de cercetare științifică avansată. Comunitatea academică din Universitatea noastră susține consecvent principiul de bază că o instituție de învățământ superior trebuie să fie un important producător de noutate științifică, atât fundamentală, cât și aplicativă, în contextul specific al rolului său...

citește mai mult
6.2. Obiectivele activității de cercetare științifică

6.2. Obiectivele activității de cercetare științifică

Obiectivul general al activității de cercetare științifică este creșterea performanței în cercetarea științifică, cu scopul integrării Universității de Medicină și Farmacie "Grigore. T. Popa" Iași în spațiul european al cercetării științifice. Obiectivele specifice, pe termen scurt, mediu și lung, care stau la baza Planului Managerial privind activitatea de cercetare științifică sunt următoarele: Creșterea performanței cercetării la nivel universitar și a măsurilor imediate pentru ameliorarea...

citește mai mult
6.3. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2016 – 2020

6.3. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2016 – 2020

Dezvoltarea cercetării în Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași a fost susținută prin scrierea și depunerea unor proiecte noi aflate acum în evaluare și prin implementarea / sustenabilitatea proiectelor aflate în derulare / finalizate în cadrul programelor: POSDRU, POCU, POSCCE, CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională, Banca Mondială - Ministerul Educației Naționale – proiecte ROSE, Uniunea Europeana - Programul Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova...

citește mai mult
6.4. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2020 – 2024

6.4. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2020 – 2024

Prin prezentul Plan Managerial, vă propun ca obiectivele cercetării științifice în Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași, în perioada 2020 – 2024, să fie următoarele: Creșterea calității și eficientei activității de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, farmaceutic și al bioingineriei medicale, în vederea îmbunătățirii serviciilor de sănătate și a promovării competitivității economice cu impact în industria farmaceutică și a dispozitivelor medicale; Creșterea...

citește mai mult
6.5. Mijloace de atingere a obiectivelor din domeniul cercetării științifice

6.5. Mijloace de atingere a obiectivelor din domeniul cercetării științifice

Mijloace de atingere a obiectivelor din domeniul cercetării științifice: Finalizarea Centrului de Cercetare Fundamentală, ca o platformă integrată și independentă față de discipline/ departamente/facultăți, condusă de un director ales prin concurs și care va avea ca scop să ofere tehnici diverse și noi de cercetare fundamentală; Îmbunătățirea nivelului de cotare a RMC și a Jurnalului de Chirurgie și lansarea unei noi publicații de specialitate cu țintă ISI care să permită unui număr mai mare...

citește mai mult
6.6. Direcții de cercetare

6.6. Direcții de cercetare

Direcții de cercetare: Sănătate și îngrijire digitală Oncologie și terapii inovative Boli infecțioase și alte provocări pentru sănătate Datele medicale. Colectarea și analiza datelor Program integrat de accelerare a inovațiilor prin Centrul de Transfer Tehnologic Aceste direcții de cercetare au fost urmărite și până acum. Preocuparea pentru sănătate și îngrijirea digitală s-a materializat în proiecte depuse și care vor fi reluate în perioada următoare, astfel de idei fiind finanțabile și...

citește mai mult
6.7. Baza materială și logistică – unități de cercetare de referință în U.M.F. Iași

6.7. Baza materială și logistică – unități de cercetare de referință în U.M.F. Iași

Infrastructura utilizată în prezent în activitatea de cercetare științifică este constituită din spații, instalații și echipamente, tehnică de calcul și software, biobaze. Activitățile de cercetare științifică, dezvoltare, inovare și cele de atragere și formare a resursei umane se vor desfășura în continuare în centrele, platformele și laboratoarele de cercetare științifică existente, care vor fi susținute și dezvoltate: Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină...

citește mai mult
6.8. Continuarea Programului de granturi interne dezvoltat în mandatul 2016 – 2020

6.8. Continuarea Programului de granturi interne dezvoltat în mandatul 2016 – 2020

Îmi propun ca în mandatul 2020 – 2024 Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași să continue să susțină programul de granturi interne reorganizat în anul 2016 astfel: cu o finanțare maximă de 5000 euro/proiect, prin care Universitatea urmărește susținerea cercetării științifice efectuate de cadrele didactice cu vârsta până în 40 de ani și grad didactic de asistent universitar sau șef de lucrări, în vederea obținerii de rezultate competitive pe plan național și internațional...

citește mai mult