2. Analiza SWOT

a Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași

4 perspective:

Procesul instructiv – educativ (predare și învățare)

Cercetarea științifică 

Relațiile Universității cu mediul extern (local, național, internațional)

Capacitatea instituțională

2.1. Proces instructiv – educativ

2.1. Proces instructiv – educativ

Puncte tari Universitate de cercetare avansată și educație; Programe de studii clasa A; Implementarea conceptului "excelență prin prosperitate" Număr de studenți în creștere, în corelare cu îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de învățământ, dar și cu reducerea normei didactice și creșterea numărului de cadre didactice; Personal de predare înalt calificat și experimentat; Specializări acreditate național (ARACIS) și international (EUA, WFME - în curs); Proces instructiv-educativ...

citește mai mult
2.2. Cercetare științifică

2.2. Cercetare științifică

Puncte tari Diseminarea permanentă a rezultatelor cercetării prin acțiuni specifice; Originalitatea în cercetare, materializată prin rezultate notabile brevetate și înregistrate la OSIM; Încurajarea cadrelor didactice pentru cercetare și publicare; Acordarea sporului de 30% și a gradațiilor de merit, pe baza performanțelor științifice ale cadrelor didactice; Implicarea Universității în dezvoltarea cercetării prin înființarea și susținerea Centrelor de Excelență și a Laboratoarelor de cercetare...

citește mai mult
2.3. Relațiile Universității cu mediul extern

2.3. Relațiile Universității cu mediul extern

Puncte tari Atragerea de sponsorizări pentru dotări, achiziții fonduri de carte și reviste de specialitate; Acorduri și parteneriate cu organizațiile private; Popularizarea științei prin participări la ateliere demonstrative; Buna comunicare cu mediul socio-economic; Programe organizate cu universități străine; Mobilitățile educaționale pentru studenți, cadre didactice și de cercetare în continuă creștere; Existența programelor de studiu în limbi străine; Statutul de membru asociat al Agenției...

citește mai mult
2.4. Capacitate instituțională

2.4. Capacitate instituțională

Puncte tari Recâștigarea de către U.M.F. "Grigore T. Popa" Iași a calificativului "grad ridicat de încredere" din partea  ARACIS (calificativ pierdut după reacreditarea ARACIS din 2015); Introducerea de noi strategii de reformă curriculară care se reflectă în modalitatea de evaluare a cunoștințelor studenților prin introducerea unui nou sistem de apreciere și, implicit, de ierarhizare a studenților pe baza notelor din timpul anului; Reorganizarea strategiei de dezvoltare a învățământului la...

citește mai mult