6.6. Mijloace de atingere a obiectivelor din domeniul cercetării științifice

Mijloace de atingere a obiectivelor din domeniul cercetării științifice:

  • Finalizarea Centrului de Cercetare Fundamentală, ca o platformă integrată și independentă față de discipline/ departamente/facultăți, condusă de un director ales prin concurs și care va avea ca scop să ofere tehnici diverse și noi de cercetare fundamentală;
  • Îmbunătățirea nivelului de cotare a RMC și a Jurnalului de Chirurgie și lansarea unei noi publicații de specialitate cu țintă ISI care să permită unui număr mai mare de cadre didactice să publice în reviste cotate superior;
  • Amplificarea relației și colaborării directe cu colective bine dotate și cotate ca fiind centre de cercetare la nivel local și național, precum Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași, UAIC, TUIAŞI, USV Iaşi și promovarea unor aplicații de granturi comune cu aceste centre de cercetare;
  • Organizarea unui congres național al universităților de medicină axat pe cercetare fundamentală sau cercetare clinică de mare valoare, care să se constituie într-o competiție de proiecte pe varii categorii, adresate atât cadrelor didactice, cât și studenților;
  • Amplificarea centrului metodologic, unde se va dezvolta un centru de Artifical Intelligence și analiză Big Data, în colaborare cu colective recunoscute de la UAIC și TUIAŞI;
  • Crearea unui buget din fonduri proprii pentru susținerea cadrelor didactice care doresc să publice în revistele Open Access;
  • Analiza asupra implementării unor modificări administrative conform cărora colectivele cu rată mare de succes de cercetare să aibă o normă didactică redusă la minim (în condițiile legii), să primească suport administrativ mai mare și bonusuri materiale de performanță internă;
  • Încurajarea de a implica minim un student și/sau un medic rezident în orice articol trimis spre publicare, la orice nivel, pe baza performanței și implicării individuale;
  • Stimularea formării colectivelor de cercetare cu unități de profil transfrontaliere, cu universități de medicină și farmacie și bioinginerie medicală din Europa Centrala și de Est.