8. Mijloace bugetare

8. Mijloace bugetare

8. Mijloace bugetare Bugetul Universității și fondurile disponibile provin din următoarele surse: a) Fonduri bugetare de la Ministerul Educației și Cercetării: Finanțarea de bază, complementară și suplimentară Granturi Fonduri speciale Fondurile bugetare sunt limitate...
9. Concluzii

9. Concluzii

Concluziile prezentului Plan Managerial sunt concluziile la care vă invit să ajungem împreună la sfârșitul mandatului 2024 – 2029. Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași se va dezvolta îmbinând tradiția de 144 de ani de cercetare și educație în domeniul medical și al științelor vieții cu oportunitățile și provocările lumii moderne. Va fi o instituție în permanentă dezvoltare, orientată către spațiul internațional și sustenabilă din punct de vedere financiar, abordând noi oportunități pe măsură ce acestea apar, rămânând fermă și consecventă în direcțiile sale de acțiune esențiale. Universitatea va oferi un mediu intelectual vibrant care va motiva și va satisface membrii comunității academice, va stimula dezvoltarea personală și profesională a studenților. Universitatea noastră va fi implicată în comunitate, generând un simț al mândriei față de contribuția noastră la societatea contemporană.

6.5. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2024 – 2029

6.1. Contextul instituțional

6.1. Contextul instituțional Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este clasificată pe plan național și recunoscută de către Asociația Europeană a Universităților (EUA) şi de WFME, ca instituție de cercetare științifică avansată....