#4: Extinderea relaţiilor cu mediul economic și socio-cultural şi promovarea Universității

Extinderea relaţiilor cu mediul economic și socio-cultural şi promovarea universității se vor realiza prin:

 

  • Dezvoltarea colaborărilor cu agenții economici și mediul sociocultural la nivel local, regional și național în scopul derulării de activități de formare a resursei umane, practică/internship, de cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic, culturale și sportive;
  • Extinderea parteneriatelor cu autoritățile locale și regionale, precum și cu alte instituții, organizații și agenții regionale și naționale, în vederea realizării unor proiecte de interes comun (dezvoltarea colaborărilor pe care le-am inițiat în anul 2016 cu Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași, cu Antibiotice S.A. Iași, UAIC, TUIASI, USV Iaşi, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași);
  • Continuarea colaborării cu partenerii economici și socioculturali în dezvoltarea unor programe de masterat și programe postuniversitare care să reflecte necesitățile acestora și care să asigure astfel absolvenților o mai bună inserție în piața muncii;
  • Susținerea cadrelor didactice cu competențe specifice pentru a reprezenta Universitatea în diverse organizații, structuri, consilii sau agenții la nivel regional, național sau internațional;
  • Extinderea parteneriatului cu liceele din județul Iași și din alte județe ale Moldovei în vederea recrutării de noi studenți, dar și pentru implicarea Universității în perfecționarea personalului didactic din învățământul preuniversitar;
  • Dezvoltarea strategiei privind comunitatea ALUMNI, cu scopul implicării absolvenților în dezvoltarea și promovarea Universității;
  • Creșterea implicării Universității în viața culturală a orașului Iași și constituirea unei structuri tip „Institutul Confucius”;
  • Consolidarea brandului Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi și continuarea implementării sistemului integrat și coerent de identitate vizuală care să promoveze marca Universității prin toată gama de elemente vizuale și obiecte personalizate;
  • Elaborarea și implementarea unei strategii de promovare a imaginii Universității în comunitate, la nivel regional, național și internațional, precum și actualizarea și adaptarea ca proces continuu a website­ului umfiasi.ro, ca instrument fiabil, dinamic și prietenos de comunicare cu mediul exterior Universității.