1.2. Cine suntem?

144 de ani de istorie la Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași

Consemnarea apariției unui nucleu de pregătire profesională medicală superioară la Iași își are locul în primele pagini ale istoriei învățământului superior din România.

 

Consemnarea apariției unui nucleu de pregătire profesională medicală superioară la Iași își are locul în primele pagini ale istoriei învățământului superior din România. Decretul de înființare a Facultății de Medicină în limba română la Iași datează din 1 ianuarie 1851, dar instituția începe să funcționeze efectiv ani mai târziu, în 1879. Ulterior, această structură de învățământ medical se va constitui sub denumirea de Institut de Medicină din care vor face parte Facultatea de Medicină, Facultatea de Pediatrie și Facultatea de Farmacie. După anii 1990, Institutul de Medicină devine Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, o instituție cu un portofoliu educațional mult îmbunătățit, prin facultăți și specializări noi: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie și o nouă structură, unică în România – Facultatea de Bioinginerie.

Numeroase personalități remarcabile, reprezentative pentru medicina și cultura românească, s-au succedat de-a lungul generațiilor în cadrul disciplinelor didactice ale facultăților și în structurile spitalicești afiliate acestora, contribuind la progresul continuu al școlii medicale din Iași. În pofida numeroaselor evenimente istorice și sociale care au afectat, implicit, și viața științifică, medicală și culturală a României din ultimii 140 de ani, activitatea facultăților din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ieșene s-a desfășurat fără întrerupere în tot acest interval.

Cifra de școlarizare a crescut progresiv de-a lungul anilor, în paralel cu necesarul de cadre specializate în teritoriul național. Studenților români li s-au adăugat generațiile de studenți străini care, după terminarea studiilor, au făcut dovada unei solide pregătiri profesionale în țările de proveniență, permițând astfel menținerea în timp a legăturilor de instruire între universitatea noastră și organismele profesionale și de învățământ din țările respective.

Progresele învățământului medical universitar ieșean au înregistrat un ritm accelerat în anii de după 1990, când a putut fi structurat după principii moderne și funcționale: disciplinele de tradiție au dobândit o pondere suplimentară de dezvoltare, pe lângă acestea înființându-se facultăți, specializări și discipline noi, totul în spiritul apropierii de eficiența și modernitatea modelelor didactice europene de învățământ în domeniul medical.

În același spirit de apropiere europeană a fost introdus sistemul de credite transferabile, deschizându-se astfel oportunități de colaborare și schimb între studenții universității ieșene și cei din alte centre universitare din țară și din străinătate. În cadrul facultăților componente s-au înființat specializări cu durate de școlarizare variate: de 6 ani (360 de credite – Medicină Generală și Medicină Dentară), 5 ani (300 de credite – Farmacie), 4 ani (240 de credite – Bioinginerie, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare medicală) și de 3 ani (180 de credite Nutriție și Dietetică și o perioadă de timp Laborator clinic, Radiologie și Imagistică medicală, Tehnică dentară) – toate pregătind profesioniști pentru domeniile medical, farmaceutic și al bioingineriei medicale.