8. Mijloace bugetare

Bugetul Universității și fondurile disponibile provin din următoarele surse:

a) Fonduri bugetare de la Ministerul Educației și Cercetării:

 • Finanțarea de bază, complementară și suplimentară
 • Granturi
 • Fonduri speciale

Fondurile bugetare sunt limitate de cifra de școlarizare aprobată de minister și de nivelul finanțării de bază.

 

b) Fondurile proprii:

 • Fondurile provenite din învățământul cu taxă, pentru programele de studiu în limba română;
 • Studenții internaționali reprezintă o importantă sursă de venit pentru Universitate și o componentă esențială a dezvoltării universitare. Învățământul cu taxă fiind sustenabil financiar la programele de studiu în limbi străine, unde taxa anuală este de 7500 euro, voi propune o creștere a taxei, în concordanță cu celelalte universități naționale de profil, la 8000 euro/an. Dezvoltarea acestor programe trebuie să fie o prioritate, iar calitatea activității didactice oferite de universitate trebuie menținută la standarde ridicate;
 • Fonduri suplimentare putem obține prin creșterea numărului de locuri acordate specializărilor la care există cerere mare, cum sunt tehnica dentară, asistența medicală generală și balneo-fiziokinetoterapia – programe de studii care atrag un număr mare de studenți;
 • Fondurile obținute din cercetare sunt la dispoziția colectivelor care le-au atras și pot susține, ca și până acum, dezvoltarea disciplinelor. În strategia de dezvoltare a Universității vom urmări implicarea tuturor departamentelor în activități de cercetare contractuale;
 • Fondurile atrase prin prestări de servicii (diagnostic, analize, acte medicale) sunt reduse la ora actuală. Creșterea ofertei și a calității serviciilor oferite de Universitate poate duce la obținerea unor fonduri importante;
 • Fondurile europene. Pentru realizarea rapidă a obiectivelor ambițioase asumate de Universitate avem nevoie de fonduri europene atrase prin proiecte specifice. În acest domeniu, colaborarea cu Departamentul de Cercetare și Proiecte Europene al Universității trebuie să crească și să se eficientizeze, atragerea de fonduri europene fiind o oportunitate care trebuie valorificată de întreaga Universitate.

c) Fonduri bugetare de la Ministerul Sănătății;

  • Granturi
  • Fonduri de formare
  • Fonduri speciale

  d) Fonduri bugetare de la alte ministere:

   • Ministerul Comunicațiilor (granturi, fonduri de formare, fonduri speciale);
   • Ministerul Administrației și Internelor;
   • Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (fonduri structurale);
   • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (Fondul Social European);
   • Ministerul Agriculturii (Programul național de dezvoltare rurală).

   e) Fondurile de patrimoniu

   f) Fondurile extrabugetare

   • Naționale
    • Parteneriate publice și private;
    • Companii, corporații, firme;
    • Fundații, asociații, organizații;
    • Manifestări specifice pentru strângerea de fonduri.
   • Internaționale: UE, ONU, OMS, BM, instrumente bilaterale (fondul norvegian, fondul elvețian, USAID), fundații, corporații, companii, agenții internaționale.