6.7. Direcții de cercetare

Direcții de cercetare:

  • Sănătate și îngrijire digitală
  • Oncologie și terapii inovative
  • Boli infecțioase și alte provocări pentru sănătate
  • Datele medicale. Colectarea și analiza datelor
  • Program integrat de accelerare a inovațiilor prin Centrul de Transfer Tehnologic

Aceste direcții de cercetare au fost urmărite și până acum. Preocuparea pentru sănătate și îngrijirea digitală s-a materializat în proiecte depuse și care vor fi reluate în perioada următoare, astfel de idei fiind finanțabile și dorite în contextul tehnologic actual, caracterizat prin lipsa specialiștilor în teritoriu și al accesului rapid al populației la servicii medicale de calitate.

Proliferarea bolilor infecțioase reprezintă o mare încercare în prezent și, fără îndoială, vor reprezenta o problemă importantă și în viitorul pe termen scurt și mediu. Consumul de antibiotice nejustificat și necontrolat este doar una din cauzele vehiculate la ora actuală; nu este singura și nici cea mai importantă cauză pentru incidența din ce în ce mai mare a bolilor infecțioase. Proiecte inovatoare în acest sens și implementarea lor la un nivel superior de calitate, cu parteneri majori din Europa, reprezintă un deziderat pe care este absolut necesar să-l urmărim în viitorul imediat.

O cercetare serioasă, de calitate, la ora actuală nu se mai poate face în absența unor baze de date cu informații aflate permanent la dispoziția cercetătorilor. Prin urmare, crearea și accesarea unor astfel de baze de date este esențială. Se va urmări prioritar finanțarea acestui efort prin: Fondul european de dezvoltare regională, Orizont Europa, Europa Digitală, Fondul InvestEU, Mecanismul pentru interconectarea Europei etc. De altfel, există deja investiții demarate sau finalizate, dar acest efort trebuie continuat. Un program integrat de accelerare a inovațiilor prin Centrul de Transfer Tehnologic Mavis va fi una din direcțiile ce vor fi urmărite în perioada viitoare. La fel de importante pentru consolidarea bazelor de date destinate cercetării sunt și proiectele de informatizare a evidențelor medicale din unitățile spitalicești, o sursă vitală de informații pentru cercetare care, în prezent, este încă accesibilă cu dificultate.

Continuarea proiectului LIVERO 1 pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatice B/C/D, ca de altfel și alte proiecte de screening se vor afla pe agenda noastră viitoare. Dezvoltarea proiectului LIVERO 2 este, de asemenea, luată în calcul.