5.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale 2016 – 2023

În cursul anului 2016, a fost finalizat obiectivul de investiții Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală – CEMEX, proiect în valoare de 5.000.000 euro, finanțat din fonduri externe nerambursabile şi venituri proprii ale instituției.

În cursul anului 2017, a fost finalizat obiectivul de investiții “Spații metodico-didactice prin refuncționalizarea Corpului Principal al Universității”, obiectiv pentru care în perioada 2016-2017 s-au investit aproximativ 700.000 euro.

De asemenea, în anul 2017 a fost finalizat obiectivul de investiții „Consolidare Centrul de Limbi Moderne”, obiectiv pentru care în perioada 2016-2017 s-au investit aproximativ 1.000.000 euro.

În anul 2018, am investit în Proiectare și execuție lucrări de modernizare a instalațiilor termice la sediul Universității în valoare de aproximativ 500.000 euro.

În anul 2019, Universitatea a achiziționat din venituri proprii corpul de clădire din str. Doctor Iacob  Cehac, clădire în care va funcționa Centrul de Cercetare Fundamentală, investiție în valoare de 1.650.000 euro.

În anul 2020, am recepționat lucrările pentru obiectivul RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, CU PĂSTRAREA FUNCŢIONALULUI EXISTENT (Clădirea denumită acum „Nicolae Leon”), investiția făcând obiectul unei finanțări prin Axa 10.3 – POR de cca 25 milioane lei (aproximativ 5 milioane euro).

Urmare a recertificării indicatorilor tehnico-economici, din 2018 au fost continuate lucrările la obiectivul UMF – CORP „MIHAIL KOGĂLNICEANU” – Centrul de Simulare, lucrări ce s-au derulat și finalizat pe parcursul anului 2019 și care au fost recepționate, de asemenea în anul 2020 (fiind partea finală a unei investiții de peste 10 milioane euro). La fel, această investiție a făcut obiectul unei finanțări care a avut în vedere inclusiv dotarea cu echipamente a centrului de simulare, suma finanțată fiind de peste 21 milioane lei (4.200.000 euro).

În anul 2020 am asigurat investiții importante în centralele termice ale Universității de la Sala de Sport, Bibliotecă și Cămin E1 (aproximativ 130.000 euro).

În anul 2021 am recepționat lucrările pentru „Căminul E1”, acesta intrând în exploatare pentru anul universitar 2021 – 2022, valoarea lucrărilor fiind de aproximativ 2.400.000 euro. De menționat componenta verde a investiției prin amplasarea pe terasa imobilului a unui sistem de preparare apa caldă menajeră cu energie solară.

În anul 2021 am modernizat şi instalația de stingere incendiu și gospodăria de apă la Facultatea de Bioinginerie Medicală (100.000 euro).

În anul 2023 am recepționat lucrări de „Instalații cu rol de securitate la cerința « securitate la incendiu » pentru Corp Principal, aripile 1+2+3” în valoare de aproximativ 1.500.000 euro.

Tot în anul 2023 am realizat și investiția „Amenajare interioară și proiectare mobilier Hol Central Academie” în valoare de aproximativ 550.000 euro.

În curs de execuție la finele anului 2023:

 • Spitalul stomatologic „Grigore T. Popa” (Policlinica de stomatologie infantilă) este o investiție a cărei execuție este demarată din ianuarie 2021, cu termen de finalizare în 2024, cu o valoare a lucrărilor de aproximativ 7.000.000 euro. Acest imobil va avea prima fațadă verde din Iași.
 • De asemenea, am contractat din 2022 şi am început din 2023 proiectarea și execuția Centrului de Cercetare fundamentală, investiție în valoare de 5.250.000 euro.
 • Sunt în derulare lucrări de „Amenajări interioare și refacere fațadă Cămin C9” în valoare de 1.400.000 euro. De menționat componenta verde a investiției prin amplasarea pe terasa imobilului a unui sistem de preparare apa caldă menajeră cu energie solară.

Obiective de investiții planificate pentru perioada următoare:

 • Construire Cantină cu spații de recreere în biblioteca virtuală (str. Universității 16);
 • Consolidare, reabilitare și amenajare pod în spații de cazare „Cămin 1 Mai A”;
 • Construire Sală de sport – str. Sărărie 220;
 • Consolidare, reabilitare și modernizare Policlinica Stomatologie Adulți Boltă „Casa asigurării meșteșugarilor – meseriașilor”;
 • Reabilitare și refuncționalizare spații de cazare Cămin C10 (medici rezidenți);
 • Consolidare, reabilitare Casa de oaspeți „Buțureanu”;
 • Centrul de Cercetări MaternoFetale;
 • Construire ansamblu cu funcțiuni multiple – Str. Sărăriei 14;
 • Cămin 1 Decembrie (pavilionul 9 si pavilionul 10);
 • Cantina 1 Decembrie;
 • Biblioteca Universitară;
 • Institutul de Anatomie;
 • Consolidare, reabilitare imobil Facultatea de Farmacie;
 • Investiții în panouri solare sau alte surse de energie verde.