5. Excelența în educație

analiza perioadei 2016-2023 și proiecția 2024-2029

5.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale 2016 – 2023

În cursul anului 2016, a fost finalizat obiectivul de investiții Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală - CEMEX, proiect în valoare de 5.000.000 euro, finanțat din fonduri externe nerambursabile şi venituri proprii ale instituției. În cursul anului 2017, a fost finalizat obiectivul de investiții “Spații metodico-didactice prin refuncționalizarea Corpului Principal al Universității”, obiectiv pentru care în perioada 2016-2017 s-au investit aproximativ 700.000 euro. De...

read more

5.2. Excelența în actul educațional

Excelența în actul educațional nu este o destinație în sine sau un punct terminus, ci un drum și un mod de a înțelege și de a căuta performanța. Fiecare pas înainte făcut pe drumul către excelență este un element de progres și în egală măsură o piatră de temelie pe care putem clădi mai departe. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași nu a început și nu se va termina cu noi, cei care alcătuim astăzi corpul ei academic – 144 de ani de istorie sunt dovada vie a acestui...

read more