9. Concluzii

Continuăm împreună, pe același drum: 2024 – 2029

 

Concluziile prezentului Plan Managerial sunt concluziile la care vă invit să ajungem împreună la sfârșitul mandatului 2024 – 2029. Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași se va dezvolta îmbinând tradiția de 144 de ani de cercetare și educație în domeniul medical și al științelor vieții cu oportunitățile și provocările lumii moderne. Va fi o instituție în permanentă dezvoltare, orientată către spațiul internațional și sustenabilă din punct de vedere financiar, abordând noi oportunități pe măsură ce acestea apar, rămânând fermă și consecventă în direcțiile sale de acțiune esențiale. Universitatea va oferi un mediu intelectual vibrant care va motiva și va satisface membrii comunității academice, va stimula dezvoltarea personală și profesională a studenților. Universitatea noastră va fi implicată în comunitate, generând un simț al mândriei față de contribuția noastră la societatea contemporană.

 

Viitoarele direcții de dezvoltare pentru mandatul 2024-2029

Fără îndoială că direcțiile anterioare nu pot fi considerate încheiate, finalizate. Sănătatea și îngrijirea digitală, oncologia, terapiile inovative, bolile infecțioase, datele medicale nu sunt domenii care să se oprească nicăieri în lume. Ca urmare ele vor fi continuate, susținute. Acestor direcții atât de importante și de viitor se vor mai adăuga și altele. Astfel, propunerea mea pentru dumneavoastră este dezvoltarea unei universități centrate pe student, o universitate de nivel european cu o imagine cu adevărat europeană, prin:

  • Investiții în infrastructura de învățământ si cercetare.
  • Investiții în facilitățile oferite studenților: cămine, cantina și alte facilități de înalt nivel.
  • Creșterea vizibilității universității la nivel național și internațional.

Stimați colegi, vă propun să fim alături și în următorii cinci ani, astfel încât, în 2029, prin atingerea obiectivelor propuse, să obținem:

  • creșterea excelenței Universității, a performanței în cercetare și predare;
  • creșterea atractivității internaționale a Universității;
  • recunoașterea rolului UMF „Grigore T. Popa” Iași în formularea politicilor de cercetare, de educație universitară și postuniversitară și de sănătate, la nivel național;
  • sporirea implicării sociale a UMF „Grigore T. Popa” Iași;
  • creșterea gradului de satisfacție a membrilor comunității academice, argument pentru atragerea tinerilor în activitățile didactice și de cercetare;
  • construirea unei Universități care să se înscrie în criteriile de referință europene și internaționale, îmbunătățindu-și continuu poziționarea în sistemele de ranking universitar.

Este un angajament pe care mi-l iau în fața dvs. cu seriozitatea care știți că mă caracterizează.

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu