3.4. Prioritățile activității manageriale

În perioada 2024 – 2029, prioritățile activității manageriale vizează:

Resursa umană (personalul și studenții Universității): asigurarea unor condiții optime de desfășurare a activităților didactice, de transfer al cunoștințelor și de evaluare, dar și de recompensare a performanței; dezvoltarea conceptului de model de carieră: elevul de azi – studentul de mâine, studentul de azi – cadrul didactic UMF de mâine.

Relația cu mediul economic și sociocultural: asigurarea cadrului pentru un parteneriat real cu mediul economic și sociocultural, în beneficiul Universității și al comunității; dezvoltarea conceptului de Universitate antreprenorială. O universitate antreprenorială este o instituție care este ancorată în realitățile înconjurătoare, care își conservă autonomia pentru deciziile sale strategice și pentru utilizarea resurselor, cu o conexiune directă cu cerințele pieței muncii și ale societății, care se poate adapta rapid la provocări noi, fiind flexibilă și capabilă să producă venituri ce vor fi folosite pentru dezvoltarea sa.

Internaționalizarea Universității: promovarea unei strategii și a unor măsuri coerente de „internaționalizare acasă” și „internaționalizare în străinătate”.

Ca și în perioada ultimilor patru ani, considerăm că realizarea obiectivelor propuse este posibilă doar prin contribuția fiecărui coleg din Universitate, prin efortul susținut al tuturor membrilor Consiliului de Administrație și printr-o colaborare permanentă cu Senatul Universității.