3.1. Viziune, misiune și valori

Viziune

Aspirăm să fim recunoscuți pe plan internațional ca o universitate de cercetare avansată și ca promotori ai excelenței în învățământul superior medical; ne dorim să fim percepuți ca o instituție orientată spre interesul profesional și bunăstarea studenților, absolvenților și personalului său și, în egală măsură, ca o Universitate dedicată și implicată în comunitățile de la nivel local, național și internațional.

Misiune

Misiunea Universității pe care o propun pentru perioada 2020 – 2024 este “excelență prin prosperitate, progres prin inovare”. Obiectivul fundamental este ca toți membrii comunității academice să continue, împreună, efortul direcționării activității Universității către EXCELENŢĂ – un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut și stimulativ intelectual, atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral. Managementul academic modern trebuie să fie orientat către libertatea de gândire și de exprimare, cu asumarea responsabilității profesionale, morale și sociale, cu scopul de a crea condițiile optime și de a încuraja generarea de creativitate, inovare și progres.

Prosperitatea, ca premisă a excelenței, se referă atât la prosperitatea instituției, cât și la prosperitatea membrilor corpului academic.

Din punct de vedere al instituției, excelența prin prosperitate înseamnă continuarea și finanțarea proiectelor de dezvoltare instituțională, de cercetare și infrastructură. Un plan de investiții pe termen mediu, structurat pe baza nevoilor și implementat la timp, va asigura plus valoare și va putea genera noi venituri.

Pentru corpul academic, excelența prin prosperitate se traduce prin crearea premiselor unui act educațional de cea mai înaltă calitate. Venituri mai mari prin menținerea bonusurilor pentru performanță și resurse mai vaste pentru corpul didactic înseamnă mai mult timp pentru a ne perfecționa, înseamnă prioritizarea calității și nu a cantității în actul educațional și, ultimativ, înseamnă performanță și progres.

Valori

Valorile pe care se fundamentează Planul Managerial pentru perioada 2020 – 2024 sunt:

 

  • Excelența în educație;
  • Libertatea de gândire și de exprimare;
  • Mediul de lucru prietenos și colaborativ, concretizat prin întâlniri periodice ale conducerii Universității cu toți reprezentanții comunității academice;
  • Responsabilitate profesională, morală și socială;
  • Inovare, creativitate, vizionarism.