3.1. Viziune, misiune și valori

Viziune

Aspirăm să fim recunoscuți pe plan internațional ca o universitate de cercetare avansată și ca promotori ai excelenței în învățământul superior medical; ne dorim să fim percepuți ca o instituție orientată spre interesul profesional și bunăstarea studenților, absolvenților și personalului său și, în egală măsură, ca o Universitate dedicată și implicată în comunitățile de la nivel local, național și internațional.

Misiune

Misiunea Universității pe care o propun pentru perioada 2024 – 2029 este „excelenţă academică, internaționalizare şi impact social în era digitală”. Obiectivul fundamental este ca toți membrii comunității academice să continue, împreună, efortul direcționării activității Universității către EXCELENŢĂ – un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut și stimulativ intelectual, atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral. Managementul academic modern trebuie să fie orientat către libertatea de gândire și de exprimare, cu asumarea responsabilității profesionale, morale și sociale, cu scopul de a crea condițiile optime și de a încuraja generarea de creativitate, inovare și progres.

INTERNAȚIONALIZAREA Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” în contextul învățământului medical european integrat reprezintă o strategie esențială pentru pregătirea viitorilor profesioniști în domeniul sănătății. Această inițiativă aduce multiple beneficii atât pentru instituție, cât și pentru studenți și sistemul medical în ansamblu.

În primul rând, internaționalizarea facilitează schimbul de cunoștințe și experiențe între cadrele didactice și studenți cu profesioniști din diverse țări europene. Acest aspect contribuie la diversificarea perspectivei asupra practicilor medicale și la adaptarea curriculumului la standardele internaționale, ceea ce întărește calitatea educației oferite. De asemenea, atragerea studenților străini consolidează mediul academic și cultural al universității. Interacțiunea cu colegi din alte țări nu numai că îmbogățește experiența de învățare, ci și promovează toleranța, comunicarea interculturală și colaborarea în echipă, abilități esențiale într-un mediu medical diversificat și global. Prin participarea la programe de schimb internaționale, studenții au oportunitatea de a-și dezvolta competențele lingvistice și interculturale, aspecte esențiale într-o lume medicală în continuă schimbare. Învățând să lucreze în contexte multiculturale, aceștia devin profesioniști mai flexibili și deschiși către diversitatea pacienților pe care îi vor întâlni în viitorul lor medical. În plus, o universitate internaționalizată devine mai atractivă pentru cercetătorii de top și parteneriatele academice internaționale pot aduce beneficii semnificative în domeniul cercetării medicale. Colaborările la nivel internațional pot contribui la progrese majore în înțelegerea și tratarea diverselor afecțiuni, aducând prestigiu și recunoaștere internațională instituției.

Astfel, în contextul învățământului medical european integrat, continuarea şi accelerarea procesului de internaționalizare a universității noastre reprezintă un ingredient esențial în formarea unei generații de profesioniști medicali bine pregătiți, deschiși către diversitatea globală și implicați în progresele științifice la nivel mondial.

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași își propune un parcurs ambițios de DIGITALIZARE, prin care va adopta și va integra tehnologii și practici avansate, plasându-se în fruntea inovației în domeniul educației medicale:

 • Adoptarea Tehnologiilor Emergente: Universitatea va integra tehnologii emergente, precum inteligența artificială, realitatea virtuală și telemedicina, pentru a revoluționa procesul educațional. Aceste tehnologii vor oferi studenților experiențe de învățare integrate si moderne și vor îmbogăți calitatea pregătirii lor.
 • Integrarea Resurselor Digitale: Vom încorpora resurse digitale extinse în procesul de învățare. Materialele didactice digitale, accesul la biblioteci online și platformele de e-learning vor facilita accesul la informații și vor susține învățarea autodirijată.
 • Eficientizarea Administrativă: Vom digitaliza procedurile administrative pentru a crește eficiența operațională. Sistemele electronice de gestiune a documentelor, soluțiile de plată online și măsurile de securitate cibernetică vor asigura o administrare eficientă și protejată.
 • Accesibilitate și Includere: Prin digitalizare, vom îmbunătăți accesibilitatea și includerea, oferind tuturor studenților o platformă integrată pentru relația cu serviciile Universității şi mai ales un mediu educaţional multimodal. Vom utiliza tehnologia pentru a sprijini diversitatea și incluziunea în comunitatea noastră academică.
 • Colaborare și Parteneriate Internaționale: Digitalizarea ne va permite să extindem și să consolidăm rețeaua noastră de colaborări internaționale. Vom dezvolta parteneriate cu alte universități și instituții de cercetare prin proiecte comune, conferințe online și programe de schimb virtual.
 • Feedback Continuu și Adaptabilitate: Vom folosi datele digitale pentru a colecta feedback în timp real și pentru a adapta rapid procesele educaționale. Acest lucru ne va permite să evaluăm și să îmbunătățim continuu calitatea educației oferite.

Unul din mijloacele prin care vom atinge scopurile pe care le-am propus din perspectiva digitalizării Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi este proiectul Campus Digital pentru Învățământ Medical, finanțat prin PNRR, care are ca scopuri digitalizarea procesului educațional pentru toate ciclurile de studiu, inclusiv gestionarea integrată a admiterii, cursurilor și finalizării studiilor, înființarea de noi departamente, centre, laboratoare și biblioteci digitale și modernizarea celor existente, precum şi actualizarea și implementarea de noi programe de formare a competențelor digitale.

Soluții IT propuse: Proiectul include implementarea unui Sistem de Management al Documentelor integrat (OMS), asistenți AI, laboratoare de realitate virtuală, soluții de e-learning, sisteme de telemedicină pentru predare clinică, sisteme de management al fluxurilor de lucru, soluții de interoperabilitate națională/internațională, Active Directory pentru autentificarea utilizatorilor, sisteme de plată online integrate, măsuri de securitate a informațiilor și soluții mobile pentru acces ușor.

În concluzie, planul nostru strategic de digitalizare va transforma UMF Iași într-un lider al inovației educaționale, pregătind profesioniști din domeniul sănătății pentru viitor. Prin alinierea cu tendințele globale și integrarea celor mai bune practici, universitatea noastră va deveni un model de educație medicală modernă și eficientă.

 

În ERA DIGITALĂ în care trăim, o universitate de medicină și farmacie precum Universitatea noastră poate şi trebuie să aibă, prin specificul său, un IMPACT SOCIAL semnificativ. Adoptând tehnologiile moderne și integrându-le în procesul educațional și de cercetare, putem deveni astfel catalizatori importanți ai schimbărilor în domeniul sănătății și, implicit, promotorii ai progresului general în societate. Pentru a atinge acest deziderat, un aspect important este accesibilitatea facilă la informații și la metode pedagogice moderne. Noi putem face acest lucru astăzi, utilizând platformele online și resursele digitale la care avem deja acces, oferind studenţilor, dar şi cadrelor noastre didactice materiale de învățare și resurse de cercetare relevante şi de actualitate. De asemenea, tehnologiile digitale pot facilita comunicarea între studenți, cadre didactice și profesioniștii din domeniul sănătății, promovând schimbul rapid de informații și bune practici. Acest lucru contribuie la creșterea nivelului de conștientizare asupra problemelor de sănătate, la diseminarea cunoștințelor și la promovarea inovațiilor în practica medicală. Universitatea noastră poate utiliza, de asemenea, tehnologia pentru a îmbunătăți calitatea îngrijirii medicale. Implementarea soluțiilor digitale în procesul de predare și practică clinică va duce la o pregătire mai eficientă a studenților și la o adaptare mai rapidă la noile tehnologii medicale, având ca rezultat o forță de muncă medicală mai bine pregătită şi mai uşor integrabilă pe piaţa muncii din ţările Uniunii Europene şi nu numai. În ceea ce privește cercetarea, era digitală oferă instrumente și tehnologii avansate care pot accelera descoperirile științifice și inovațiile în domeniul medical. Analizarea big data, inteligența artificială și tehnologiile de comunicații pot contribui la identificarea și tratarea mai eficientă a bolilor, având un impact direct asupra sănătății populației.

Aşadar, prin integrarea tehnologiilor digitale, Universitatea noastră poate avea un impact social semnificativ, facilitând accesul la educație medicală, îmbunătățind calitatea îngrijirii medicale și contribuind la progresele științifice care să ducă la îmbunătățirea sănătății și bunăstării societății în ansamblu.

Valori

Valorile pe care se fundamentează Planul Managerial pentru perioada 2024 – 2029 sunt:

 

 • Excelența în educație;
 • Libertatea de gândire și de exprimare;
 • Mediul de lucru prietenos și colaborativ, concretizat prin întâlniri periodice ale conducerii Universității cu toți reprezentanții comunității academice;
 • Responsabilitate profesională, morală și socială;
 • Inovare, creativitate, vizionarism.

Viziune

Aspirăm să fim recunoscuți pe plan internațional ca o universitate de cercetare avansată și ca promotori ai excelenței în învățământul superior medical; ne dorim să fim percepuți ca o instituție orientată spre interesul profesional și bunăstarea studenților, absolvenților și personalului său și, în egală măsură, ca o Universitate dedicată și implicată în comunitățile de la nivel local, național și internațional.

Misiune

Misiunea Universității pe care o propun pentru perioada 2024 – 2029 este „excelenţă academică, internaționalizare şi impact social în era digitală”. Obiectivul fundamental este ca toți membrii comunității academice să continue, împreună, efortul direcționării activității Universității către EXCELENŢĂ – un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut și stimulativ intelectual, atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral. Managementul academic modern trebuie să fie orientat către libertatea de gândire și de exprimare, cu asumarea responsabilității profesionale, morale și sociale, cu scopul de a crea condițiile optime și de a încuraja generarea de creativitate, inovare și progres.

INTERNAȚIONALIZAREA Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” în contextul învățământului medical european integrat reprezintă o strategie esențială pentru pregătirea viitorilor profesioniști în domeniul sănătății. Această inițiativă aduce multiple beneficii atât pentru instituție, cât și pentru studenți și sistemul medical în ansamblu.

În primul rând, internaționalizarea facilitează schimbul de cunoștințe și experiențe între cadrele didactice și studenți cu profesioniști din diverse țări europene. Acest aspect contribuie la diversificarea perspectivei asupra practicilor medicale și la adaptarea curriculumului la standardele internaționale, ceea ce întărește calitatea educației oferite. De asemenea, atragerea studenților străini consolidează mediul academic și cultural al universității. Interacțiunea cu colegi din alte țări nu numai că îmbogățește experiența de învățare, ci și promovează toleranța, comunicarea interculturală și colaborarea în echipă, abilități esențiale într-un mediu medical diversificat și global. Prin participarea la programe de schimb internaționale, studenții au oportunitatea de a-și dezvolta competențele lingvistice și interculturale, aspecte esențiale într-o lume medicală în continuă schimbare. Învățând să lucreze în contexte multiculturale, aceștia devin profesioniști mai flexibili și deschiși către diversitatea pacienților pe care îi vor întâlni în viitorul lor medical. În plus, o universitate internaționalizată devine mai atractivă pentru cercetătorii de top și parteneriatele academice internaționale pot aduce beneficii semnificative în domeniul cercetării medicale. Colaborările la nivel internațional pot contribui la progrese majore în înțelegerea și tratarea diverselor afecțiuni, aducând prestigiu și recunoaștere internațională instituției.

Astfel, în contextul învățământului medical european integrat, continuarea şi accelerarea procesului de internaționalizare a universității noastre reprezintă un ingredient esențial în formarea unei generații de profesioniști medicali bine pregătiți, deschiși către diversitatea globală și implicați în progresele științifice la nivel mondial.

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași își propune un parcurs ambițios de DIGITALIZARE, prin care va adopta și va integra tehnologii și practici avansate, plasându-se în fruntea inovației în domeniul educației medicale:

 • Adoptarea Tehnologiilor Emergente: Universitatea va integra tehnologii emergente, precum inteligența artificială, realitatea virtuală și telemedicina, pentru a revoluționa procesul educațional. Aceste tehnologii vor oferi studenților experiențe de învățare integrate si moderne și vor îmbogăți calitatea pregătirii lor.
 • Integrarea Resurselor Digitale: Vom încorpora resurse digitale extinse în procesul de învățare. Materialele didactice digitale, accesul la biblioteci online și platformele de e-learning vor facilita accesul la informații și vor susține învățarea autodirijată.
 • Eficientizarea Administrativă: Vom digitaliza procedurile administrative pentru a crește eficiența operațională. Sistemele electronice de gestiune a documentelor, soluțiile de plată online și măsurile de securitate cibernetică vor asigura o administrare eficientă și protejată.
 • Accesibilitate și Includere: Prin digitalizare, vom îmbunătăți accesibilitatea și includerea, oferind tuturor studenților o platformă integrată pentru relația cu serviciile Universității şi mai ales un mediu educaţional multimodal. Vom utiliza tehnologia pentru a sprijini diversitatea și incluziunea în comunitatea noastră academică.
 • Colaborare și Parteneriate Internaționale: Digitalizarea ne va permite să extindem și să consolidăm rețeaua noastră de colaborări internaționale. Vom dezvolta parteneriate cu alte universități și instituții de cercetare prin proiecte comune, conferințe online și programe de schimb virtual.
 • Feedback Continuu și Adaptabilitate: Vom folosi datele digitale pentru a colecta feedback în timp real și pentru a adapta rapid procesele educaționale. Acest lucru ne va permite să evaluăm și să îmbunătățim continuu calitatea educației oferite.

Unul din mijloacele prin care vom atinge scopurile pe care le-am propus din perspectiva digitalizării Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi este proiectul Campus Digital pentru Învățământ Medical, finanțat prin PNRR, care are ca scopuri digitalizarea procesului educațional pentru toate ciclurile de studiu, inclusiv gestionarea integrată a admiterii, cursurilor și finalizării studiilor, înființarea de noi departamente, centre, laboratoare și biblioteci digitale și modernizarea celor existente, precum şi actualizarea și implementarea de noi programe de formare a competențelor digitale.

Soluții IT propuse: Proiectul include implementarea unui Sistem de Management al Documentelor integrat (OMS), asistenți AI, laboratoare de realitate virtuală, soluții de e-learning, sisteme de telemedicină pentru predare clinică, sisteme de management al fluxurilor de lucru, soluții de interoperabilitate națională/internațională, Active Directory pentru autentificarea utilizatorilor, sisteme de plată online integrate, măsuri de securitate a informațiilor și soluții mobile pentru acces ușor.

În concluzie, planul nostru strategic de digitalizare va transforma UMF Iași într-un lider al inovației educaționale, pregătind profesioniști din domeniul sănătății pentru viitor. Prin alinierea cu tendințele globale și integrarea celor mai bune practici, universitatea noastră va deveni un model de educație medicală modernă și eficientă.

 

În ERA DIGITALĂ în care trăim, o universitate de medicină și farmacie precum Universitatea noastră poate şi trebuie să aibă, prin specificul său, un IMPACT SOCIAL semnificativ. Adoptând tehnologiile moderne și integrându-le în procesul educațional și de cercetare, putem deveni astfel catalizatori importanți ai schimbărilor în domeniul sănătății și, implicit, promotorii ai progresului general în societate. Pentru a atinge acest deziderat, un aspect important este accesibilitatea facilă la informații și la metode pedagogice moderne. Noi putem face acest lucru astăzi, utilizând platformele online și resursele digitale la care avem deja acces, oferind studenţilor, dar şi cadrelor noastre didactice materiale de învățare și resurse de cercetare relevante şi de actualitate. De asemenea, tehnologiile digitale pot facilita comunicarea între studenți, cadre didactice și profesioniștii din domeniul sănătății, promovând schimbul rapid de informații și bune practici. Acest lucru contribuie la creșterea nivelului de conștientizare asupra problemelor de sănătate, la diseminarea cunoștințelor și la promovarea inovațiilor în practica medicală. Universitatea noastră poate utiliza, de asemenea, tehnologia pentru a îmbunătăți calitatea îngrijirii medicale. Implementarea soluțiilor digitale în procesul de predare și practică clinică va duce la o pregătire mai eficientă a studenților și la o adaptare mai rapidă la noile tehnologii medicale, având ca rezultat o forță de muncă medicală mai bine pregătită şi mai uşor integrabilă pe piaţa muncii din ţările Uniunii Europene şi nu numai. În ceea ce privește cercetarea, era digitală oferă instrumente și tehnologii avansate care pot accelera descoperirile științifice și inovațiile în domeniul medical. Analizarea big data, inteligența artificială și tehnologiile de comunicații pot contribui la identificarea și tratarea mai eficientă a bolilor, având un impact direct asupra sănătății populației.

Aşadar, prin integrarea tehnologiilor digitale, Universitatea noastră poate avea un impact social semnificativ, facilitând accesul la educație medicală, îmbunătățind calitatea îngrijirii medicale și contribuind la progresele științifice care să ducă la îmbunătățirea sănătății și bunăstării societății în ansamblu.

Valori

Valorile pe care se fundamentează Planul Managerial pentru perioada 2024 – 2029 sunt:

 

 • Excelența în educație;
 • Libertatea de gândire și de exprimare;
 • Mediul de lucru prietenos și colaborativ, concretizat prin întâlniri periodice ale conducerii Universității cu toți reprezentanții comunității academice;
 • Responsabilitate profesională, morală și socială;
 • Inovare, creativitate, vizionarism.