#5: Intensificarea procesului de internaționalizare

Intensificarea procesului de internaționalizare a Universității se va realiza prin:

  • Elaborarea și implementarea unei strategii pe termen scurt și mediu și a unui program coerent și consecvent de internaționalizare a Universității;
  • Creșterea numărului programelor cu predare în limbi străine (inclusiv în parteneriat cu alte universități), în special a celor de masterat și doctorat;
  • Extinderea cooperării cu companii străine din zona Iașului și din străinătate, pentru stagii de practică și internship;
  • Susținerea și stimularea cadrelor didactice care predau în cadrul programelor de studiu în limbi străine;
  • Intensificarea eforturilor Universității pentru stimularea participării cadrelor didactice și a studenților la mobilități și cooperări internaționale;
  • Susținerea financiară a unui program de stagii în străinătate pentru cadrele didactice și cercetătorii tineri din Universitate;
  • Identificarea și implementarea măsurilor necesare pentru extinderea competențelor lingvistice ale corpului academic, personalului administrativ și studenților;
  • Îmbunătățirea procesului de acomodare a studenților internaționali prin implicarea personalului și a studenților români în procesul lor de adaptare la viața Universității și a orașului şi continuarea evenimentului „Orientation Days”;
  • Organizarea periodică a unor evenimente dedicate studenților internaționali în Centrul de Limbi Moderne și Integrare Culturală „Grigore T. Popa”, având ca scop încurajarea multiculturalismului;
  • Participarea reprezentanților Universității/facultăților la evenimente internaționale dedicate promovării ofertei educaționale și de cercetare și recrutării de studenți din străinătate.