3.1. Viziune, misiune și valori

3.1. Viziune, misiune și valori

3.1. Viziune, misiune și valori Viziune Aspirăm să fim recunoscuți pe plan internațional ca o universitate de cercetare avansată și ca promotori ai excelenței în învățământul superior medical; ne dorim să fim percepuți ca o instituție orientată spre interesul...
3.1. Viziune, misiune și valori

3.2. Cultură organizaţională

3.2. Cultură organizaţională Cultura performanței și Cultura sprijinului sunt tipurile de cultură organizațională pe care mi-am propus, încă din 2016, să le promovez în Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași. Ele sunt fundamentate pe...
3.1. Viziune, misiune și valori

3.3. Comunicare internă și externă

3.3. Comunicare internă și externă Promovarea brand-ului Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași ca instituție de excelență în învățământul superior medical a fost una din activitățile prioritare in mandatul 2016 – 2020 și își va...
3.1. Viziune, misiune și valori

3.4. Prioritățile activității manageriale

3.4. Prioritățile activității manageriale În perioada 2020 – 2024, prioritățile activității manageriale vizează: Resursa umană (personalul și studenții Universității): asigurarea unor condiții optime de desfășurare a activităților didactice, de transfer al...