3.1. Viziune, misiune și valori

3.1. Viziune, misiune și valori

Aspirăm să fim recunoscuți pe plan internațional ca o universitate de cercetare avansată și ca promotori ai excelenței în învățământul superior medical; ne dorim să fim percepuți ca o instituție orientată spre interesul profesional și bunăstarea studenților, absolvenților și personalului său și, în egală măsură, ca o Universitate dedicată și implicată în comunitățile de la nivel local, național și internațional.

3.1. Viziune, misiune și valori

3.2. Cultură organizaţională

3.2. Cultură organizaţională Cultura performanței și Cultura sprijinului sunt tipurile de cultură organizațională pe care mi-am propus, încă din 2016, să le promovez în Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Ele sunt fundamentate pe un set clar...
3.1. Viziune, misiune și valori

3.3. Comunicare internă și externă

3.3. Comunicare internă și externă Promovarea brandului Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași ca instituție de excelență în învățământul superior medical a fost una din activitățile prioritare în mandatele 2016 – 2024 și își va păstra acest...
3.1. Viziune, misiune și valori

3.4. Prioritățile activității manageriale

3.4. Prioritățile activității manageriale În perioada 2024 – 2029, prioritățile activității manageriale vizează: Resursa umană (personalul și studenții Universității): asigurarea unor condiții optime de desfășurare a activităților didactice, de transfer al...