2.1. Procesul instructiv – educativ

2.1. Procesul instructiv – educativ

2.1. Procesul instructiv – educativ (predare și învățare) Puncte tari Universitate de cercetare avansată și educație; Programe de studii clasa A; Implementarea conceptului „excelență prin prosperitate”; Număr de studenți în creștere, în corelare cu îmbunătățirea și...
2.1. Procesul instructiv – educativ

2.2. Cercetare științifică

2.2. Cercetare științifică Puncte tari Diseminarea permanentă a rezultatelor cercetării prin acțiuni specifice; Originalitatea în cercetare, materializată prin rezultate notabile brevetate și înregistrate la OSIM; Încurajarea cadrelor didactice pentru cercetare și...
2.1. Procesul instructiv – educativ

2.3. Relațiile Universității cu mediul extern

2.3. Relațiile Universității cu mediul extern (local, național, internațional) Puncte tari Atragerea de sponsorizări pentru dotări, achiziții fonduri de carte și reviste de specialitate; Acorduri și parteneriate cu organizațiile private; Popularizarea științei prin...
2.1. Procesul instructiv – educativ

2.4. Capacitate instituțională

2.4. Capacitate instituțională Puncte tari Introducerea de noi strategii de reformă curriculară care se reflectă în modalitatea de evaluare a cunoștințelor studenților prin introducerea unui nou sistem de apreciere și, implicit, de ierarhizare a studenților pe baza...