2.1. Proces instructiv – educativ

2.1. Proces instructiv – educativ

2.1. Proces instructiv – educativ (predare și învățare) Puncte tari Universitate de cercetare avansată și educație; Programe de studii clasa A; Implementarea conceptului “excelență prin prosperitate” Număr de studenți în creștere, în corelare cu...
2.1. Proces instructiv – educativ

2.2. Cercetare științifică

2.2. Cercetare științifică Puncte tari Diseminarea permanentă a rezultatelor cercetării prin acțiuni specifice; Originalitatea în cercetare, materializată prin rezultate notabile brevetate și înregistrate la OSIM; Încurajarea cadrelor didactice pentru cercetare și...
2.1. Proces instructiv – educativ

2.3. Relațiile Universității cu mediul extern

2.3. Relațiile Universității cu mediul extern (local, național, internațional) Puncte tari Atragerea de sponsorizări pentru dotări, achiziții fonduri de carte și reviste de specialitate; Acorduri și parteneriate cu organizațiile private; Popularizarea științei prin...
2.1. Proces instructiv – educativ

2.4. Capacitate instituțională

2.4. Capacitate instituțională Puncte tari Recâștigarea de către U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași a calificativului “grad ridicat de încredere” din partea  ARACIS (calificativ pierdut după reacreditarea ARACIS din 2015); Introducerea de noi...