stethoscope on open book on a white backgroundCa Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” îmi propun dezvoltarea învăţământului de Masterat pentru continuarea pregătirii absolvenţilor ciclului de Licenţă de 240, respectiv 180 de credite.

Vă propun ca, împreună, să prioritizăm caracterul novator al programelor de Masterat prin oferte curriculare moderne şi bazate pe interdisciplinaritate, satisfăcând astfel dorinţa de completare a competenţelor dobândite în timpul învăţământului de Licenţă, în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii sau în vederea completării studiilor conform sistemului LMD.

Din lista numeroaselor priorităţi pe care vi le propun în acest domeniu nu pot lipsi:

– favorizarea sistemului de credite transferabile ca mijloc de asigurare a flexibilităţii pregătirii;

– atingerea dezideratului de excelenţă pentru nivelul de Doctorat prin eficientizarea pregătirii în domeniul metodologiei cercetării biomedicale;

– crearea unor reţele de cercetare doctorală şi postdoctorală;

– favorizarea mobilităţilor prin accesarea burselor doctorale şi postdoctorale;

– creşterea numărului de granturi de cercetare pentru susţinerea proiectelor de cercetare doctorală;

– cresterea vizibilităţii tinerilor cercetători prin numărul articolelor publicate sau a prezentării rezultatelor în cadrul unor reuniuni profesionale recunoscute;

– creşterea calităţii şi a originalităţii cercetărilor doctorale;

– crearea unor nuclee de cercetare care fie incluse în reţelele de cercetare naţionale sau internaţionale, permiţând astfel finanţarea lor corespunzătoare;

– promovarea cadrului pentru acţiuni de leadership regional, naţional sau international;

– facilitarea schimburilor de know-how şi experienţă cu conducatori de doctorat din alte structuri academice de profil sau complementare şi conexe.

stethoscope on open book on a white background