Pornim de la realitatea incontestabilă că formarea în cursul rezidenţiatului reprezintă o prioritate pentru o largă majoritate a universităţilor cu grad înalt de încredere, cum este şi Universitatea noastră. Ca Rector, voi încuraja dezvoltarea componentei educaţionale din cadrul Rezidenţiatului prin promovarea şcolii medicale şi farmaceutice ieşene, astfel încât pentru orice absolvent, atât din universitatea noastră, cât şi din alte universităţi, opţiunea unui rezidenţiat în Iaşi să fie una extrem de atractivă, din perspectiva condiţiilor materiale oferite, precum şi a prestigiului corpului profesoral.

Îmi doresc ca învăţământul de Rezidenţiat din unităţile medicale universitare să urmeze o curriculă concepută într-un mod flexibil. Pregătirea teoretică va fi dublată de o semnificativă componentă practică, prin dobândirea de competenţe şi abilităţi suplimentare specifice acestui ciclu de formare, inclusiv în cadrul „Centrului de abilităţi fundamentale”, conceput ca o platformă performantă de pregătire atât pentru studenţi, cât şi pentru rezidenţi.

De asemenea, îmi propun ca evaluările cunoştinţelor în cursul învăţământului de Rezidenţiat să nu mai aibă un caracter formal, ci să permită aprecierea corectă a gradului de performanţă în dobândirea competenţelor specifice. Putem atinge acest deziderat utilizând metodele formative şi baza tehnică, care vor fi puse la dispoziţie în „Centrul de evaluare” al Universităţii noastre, dezvoltat în acest scop.

În colaborare cu societăţile internaţionale de profil, îmi propun ca scop prioritar obţinerea titlului de medic specialist de către rezidenţi în condiţiile unei evaluări recunoscute atât la nivel naţional, cât şi european.

Voi urmări ca Universitatea să ofere tinerilor rezidenţi un climat moral adecvat, de încurajare şi stimulare, de respect şi recunoaştere a calităţilor individuale.

Ca rector voi avea o politică de stimulare a mobilităţilor pe perioada pregătirii rezidenţiatului, în structuri educaţionale performante din ţară şi străinătate. E „o cale bătută” pentru mine, fiind deja implicat în stabilirea unor acorduri de parteneriat cu universităţi din spaţiul francofon şi anglofon, din Europa, dar şi de pe alte continente. 

De asemenea, voi încuraja întoarcerea tinerilor formaţi în afara ţării, cu un bagaj de cunoştinţe mult îmbogăţit, oferind atât posibilităţi de încadrare pe piata muncii din România, dar şi justa recunoaştere a performanţelor. Ajutorul moral va fi dublat de cel material, atât pentru întrunirea unor condiţii decente în exercitarea profesiei, cât şi pentru asigurarea stabilităţii familiei, prin implicarea membrilor acesteia în activităţi profesionale care să le aducă beneficii corespunzătoare calificării lor.