Centrul de Abilități Fundamentale

Consider atingerea următoarelor obiective prioritară în domeniul învăţământului de licenţă:

 • – formarea superioară calitativ în variate specialităţi de Licenţă din domeniile biomedicale;
 • – adaptarea direcţiilor de formare în cadrul învăţământului de Licenţă în functie de opţiunile şi  dezideratele potenţialilor candidaţi, dar şi în strânsă corelaţie cu cerinţele de pe piaţa muncii;
 • – calitatea învăţământului de Licenţă va fi mult ameliorată prin selecţia corectă şi riguroasă a candidaţilor, printr-un proces de admitere. Adresabilitatea crescută va permite ca procesul de selecţie să fie riguros şi să urmărească admiterea candidaţilor performanţi, atât la specializările în limba română, cât şi a celor în limbile franceză şi engleză;
 • – formarea superioară calitativ a tinerilor în specialităţile de Licenţă în acord cu exigenţele impuse la nivel naţional şi internaţional prin:

  • actualizarea permanentă a curriculei;
  • continuarea şi optimizarea aplicării sistemului de credite transferabile pentru asigurarea unei strategii dinamice a mobilităţilor;
  • introducerea de noi competenţe şi abilităţi în exigenţele de formare;
  • creşterea capacităţii de studiu prin tehnici moderne de predare-învăţare;
  • creşterea calităţii procesului de predare-învăţare prin utilizarea la maximum a capacităţii Platformei e-Learning şi a accesibilităţii la bazele de date bibliografice;
  • reducerea timpului petrecut în universitate de către student pentru activităţi teoretice prin optimizarea orarului şi acordarea unui timp mai mare studiului individual;
  • acordarea importanţei meritate formării practice prin metodele tradiţionale, dar şi prin cele moderne, cum sunt metodele bazate pe simulare

Această ultimă idee enunţată este printre cele mai importante direcţii pe care le voi urma ca Rector. Universitatea noastră a finalizat proiectele „Centrul de abilităţi fundamentale” şi „Centrul de simulare”, avem deci suportul şi resursele necesare pentru atingerea acestui deziderat.

O altă măsură de maximă importanţă pe care v-o propun este optimizarea sistemului de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor prin punerea accentului pe metodele de evaluare formative şi într-o măsură mai redusă a celor cantitative. Finalizarea proiectului „Centrului de evaluare” al Universităţii, pe care noi cu toţi ni l-am dorit de mai mulţi ani, reprezintă atingererea unui obiectiv necesar şi chiar obligatoriu în contextul competiţiei actuale la nivel instituţional şi individiual.