brand-buildingAfirm cu toată convingerea: imaginea Universităţii este un bun de mare preţ al instituţiei, atât de real, de palpabil încât poate primi număr de inventar. Este un capitol la care Universitatea şi implicit comunitatea universitară în ansamblul ei a avut de suferit în ultimii ani. Nu putem schimba trecutul, dar cu siguranţă putem pregăti viitorul.

Ca Rector, voi acorda maximă importanţă şi caracter de urgenţă măsurilor necesare atingerii unui set minimal de obiective în acest domeniu:

 • – construirea şi dezvoltarea unui brand al Universităţii (identitate instituţională, identitate vizuală şi manual de identitate, proceduri de comunicare etc)

 • – implementarea acestui brand cu caracter de regulă, lăsând spaţiul necesar creativităţii, dar nu şi derapajelor.

Direcţiile de acţiune pe care vi le propun sunt următoarele:

 • – promovarea realizărilor cadrelor didactice şi studenţilor în publicaţiile medicale, în mass-media naţionale şi internationale;

 • – crearea propriilor instrumente şi canale de comunicare;

 • – participarea Universităţii la târgurile educaţionale majore;

 • – încurajarea, inclusiv materială, a participării cadrelor didactice şi a studenţilor la manifestări de prestigiu din domeniul educaţiei medicale,

 • – implicarea Universităţii în sprijinirea şi chiar iniţierea de acţiuni caritabile şi campanii umanitare;

 • – promovarea Universităţii prin evenimente ample, ocazionate de deschiderea anului universitar şi finalizarea studiilor de către studenţii din anii terminali;

 • – crearea de evenimente proprii, cu impact în rândul comunităţii locale;

 • – creşterea reprezentativităţii Universităţii prin participarea unui număr cât mai mare de cadre didactice  la activităţile comisiilor de specialitate profesionale;

 • – sprijinirea cadrelor didactice din Universitate pentru a fi selectate în structurile de conducere ale ARACIS, CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare), ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare), Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Academia Română de Ştiinţe Medicale precum şi în orice alte structuri reprezentative la nivel naţional şi internaţional;

 • – încurajarea (inclusiv prin furnizarea de suport logistic material sau electronic) constituirii unei  comunităţi internaţionale a absolvenţilor Universităţii noastre (alumni), un instrument extrem de eficient în promovarea imaginii Universităţii atât în România, cât şi peste hotare; totodată asigurând comunicarea deschisă cu absolvenţii noştri care se pot oricând reîntoarce în Alma Mater pentru a contribui la performanţa şi prosperitatea şcolii care i-a format;

 • – comunicarea eficientă şi proactivă, corectă şi în conformitate cu uzanţele diplomatice cu toate ambasadele ţărilor de unde avem un număr semnificativ de studenţi.

În calitate de Rector voi fi deschis oricăror alte propuneri venite din partea comunităţii universitare care au ca scop consolidarea şi promovarea unei bune imagini a Universităţii şi a rolului ei în societate.