wealth1

Studenţii, masteranzii, doctoranzii şi rezidenţii sunt nu doar elementul principal al actului educaţional, dar şi partenerii cei mai importanţi pentru universitate. Capacitatea instituţională, exprimată şi prin cifra de şcolarizare, este în plină etapă de redimensionare in contextul procesului de reacreditare pe care-l parcurgem, scopul nostru fiind cel de a ne menţine pe locul 2 pe ţară, după Bucureşti.

Aşa cum spuneam în Scrisoarea care prefaţează acest document, ultimii 10 ani au reprezentat o perioadă în care Universitatea şi-a atins maturitatea instituţională şi, totodată, o perioadă în care am deschis direcţii bune şi am edificat fundamente solide de dezvoltare.

Un exemplu elocvent în acest sens este gestionarea performantă a resurselor financiare în ultimii 10 ani, care a permis Universităţii constituirea unei rezerve financiare ce poate fi valorificată în multiple direcţii majore:

  • avem capacitatea de a susţine financiar accesarea proiectelor naţionale, europene şi internaţionale (parteneriate internaţionale) pentru dezvoltarea relaţiilor şi temelor de cercetare ştiinţifică, cu o importantă componentă de venituri pentru cadrele didactice şi de cercetare;
  • avem capacitatea de a susţine financiar proiecte instituţionale în vederea atragerii finanţărilor europene nerambursabile, rezultând şi de aici o importantă componentă de venituri pentru cadrele didactice, oportunităţi de încheiere a unor parteneriate instituţionale, crearea de platforme educaţionale şi  ştiinţifice;
  • avem capacitatea de a susţine investiţii în proiecte instituţionale de infrastructură, care permit o modernizare a actului educaţional prin crearea de spaţii noi, moderne, utilate complet şi complex, pregătite pentru activităţi de stagii practice, de pregătire complexă a rezidenţilor, de laboratoare integrate pentru studiul doctoranzilor.

Fiecare proiect trebuie gândit şi gestionat ca un centru de prosperitate, ne propunem ca fiecare astfel de proiect să genereze valoare educaţională şi venit financiar. Aplicarea acestei filosofii generează multiple avantaje:

  • proiectele devin generatoare de noi activităţi, cu instrumente tehnologice şi echipe complexe;
  • proiectele devin generatoare de parteneriate instituţionale, odată cu formarea de echipe în parteneriat pe activităţi educaţionale şi de cercetare;
  • existenţa unei baze financiare solide plasează Universitatea într-o poziţie favorabilă pentru parteneriatele în proiectele europene.

Fiecare proiect are şi rolul de a uşura viaţa de zi cu zi, atât a cadrului didactic, cât şi a studentului, astfel:

  • bazele educaţionale noi, moderne şi tehnologizate contribuie la degrevarea timpului alocat de către cadrul didactic creării de conţinut, evaluării, precum şi tuturor celorlalte operaţiuni administrative din procesul de instruire;
  • cadrul didactic poate forma abilităţile studentului în centrele de abilităţi şi simulare, preluându-l apoi mai stăpân pe sine şi mai acomodat cu mediul de spital, pentru contactul real şi direct cu pacientul.

Un alt important generator de venituri, prevăzut şi proiectat la nivel de detaliu în strategia de dezvoltare pe termen mediu „UMF 2020”, îl constituie viitorul Centru de Conferinţe al Universităţii. Vorbim de un complex cu multiple facilităţi, de la săli de conferinţe dotate „state of the art”, până la amfiteatre, zone de expoziţie, cazare şi masă – toate concentrate în zona tradiţional cunoscută în istoria Universităţii sub numele “cantina Bagdasar”, adică mult mai aproape de Universitate, de studenţii săi şi de cadrele didactice.