Ca Rector, îmi propun extinderea propunerilor de teme novatoare şi a formelor de realizare a Cursurilor de Formare Medicala Continuă organizate de Universitate. Voi acorda prioritate dezvoltării componentelor practice din curriculă, având în vedere oportunităţile pe care le oferă „Centrul de abilităţi fundamentale” şi „Centrul de simulare” ale Universităţii.

Voi urmări extinderea formelor de specializare în domenii cât mai variate, care să aducă competenţe suplimentare cursanţilor. Iniţierea unor cursuri în limbi de circulaţie internaţională, în care vor fi cooptaţi lectori de prestigiu din ţară şi din străinătate, va oferi cadrul deschiderii Universităţii, ca o platformă de schimburi de experienţă între profesioniştii din Universitate şi profesionişti recunoscuţi din diverse ţări ale lumii. Certificarea formării prin diplome eliberate în parteneriat de către Universitate şi structuri de profil din alte centre universitare va creşte adresabilitatea pentru formarea de calitate în Universitatea noastră.

La aceasta se adaugă susţinerea materială substanţială rezultată din organizarea acestor cursuri de formare continuă, care va creşte capacitatea instituţională şi baza de activitate practică a Universităţii.