Conceptul de PROSPERITATE pe care vi-l propun depăşeşte simpla înţelegere a unei stabilităţi financiare. Universitatea reprezintă o platformă stabilă şi permanentă dezvoltare individuală, dar şi în echipă, a calităţilor de dascăl, cercetător, profesionist în domeniul vast al ştiinţelor biomedicale.

Puţini sunt cei care au privilegiul să-i poată învăţa pe alţii, iar procesul educaţional înseamnă în primul rând crearea unei punţi permanente între cel care modelează noii profesionişti şi cei ce primesc informaţia. Parte a prosperităţii pe care v-o propun este această satisfacţie intelectuală dobândită în timpul acestui transfer educaţional. Cu cât condiţiile de învăţare sunt mai aproape de ideal, cu atât actul educaţional este mai aproape de excelenţă, iar satisfacţia dascălului şi a studentului sunt mai profunde.

Domeniul biomedical nu poate prospera în absenţa unui perpetuu antrenament al gândirii analitice, formată spre o abordare prospectivă a fenomenelor.

Îmi doresc ca prosperitatea pe care ne-o oferă Universitatea să fie asigurată nu doar logistic, material, dar să existe în egală măsură posibilitatea reală de afirmare a unor noi idei sau de dezvoltare a unor direcţii de cercetare în echipe multidisciplinare naţionale şi internaţionale. Prosperitatea rezultă şi din această libertate de creaţie ştiinţifică pe care o oferă universitatea şi pe care, ca Rector, o voi susţine, promova şi ocroti permanent.Building-Wealth

Prosperitatea este şi rezultatul exercitării competenţelor profesionale într-un mediu universitar  caracterizat prin exigenţă şi performanţă. Ca Rector, voi sprijini dezvoltarea profesională a tinerei generaţii şi voi pune accent pe prioritizarea desăvârşirii profesionale în structuri de înaltă performanţă, la a căror construcţie şi suport Universitatea va avea rolul fundamental pe care trebuie să-l aibă.

Prosperitatea pe care trebuie să o asigure Universitatea este şi cea rezultată ca efect al susţinerii şi  dezvoltării calităţilor umane ale celor care formează comunitatea academică. Voi încuraja altruismul, vocaţia şi umanismul, astfel încât societatea, în ansamblul ei, să poată avea o atitudine de recunoaştere, respect şi apreciere pentru fiecare membru al comunităţii universitare.