umf_logoExcelenţa în educaţie nu e un drum finit, o destinaţie, ci un efort continuu al nostru al tuturor de a fi mai buni, mai performanţi, mai eficienţi în buna educare a celui care reprezintă scopul existenţei noastre profesionale: studentul.

O bună organizare a actului educațional este inerentă excelenţei în educaţie. Ca Rector îmi propun reconsiderarea organizării Departamentelor, în structuri cu adevărat funcţionale, în care disciplinele de studiu să poată asigura multidisciplinaritatea şi modularea curriculara, astfel încât să existe o interdependenţă pentru formarea în cadrul învăţământului fundamental şi clinic. 

Redimensionarea formaţiunilor de studiu în concordanţă cu creşterea numărului de cadre didactice, în special la nivel de asistenţi, va asigura pregătire practică mai eficientă, urmând principiile învăţământului centrat pe student.

Prosperitatea instituţională a Universităţii, concretizată în instrumentele de lucru puse la dispoziţia noastră în acest moment, permite un cumul de măsuri concrete care converg spre scopul comun al unui act educaţional de cel mai înalt nivel, în condiţii optime de eficienţă.