com intConsider comunitatea universita-ră un organism viu, o familie extinsă în care comunicarea nu este doar factor social, ci şi factor de progres, de eficientizare a activităţii, de optimizare a interacţiunilor dintre structurile de organizare interne ale Universităţii.

Experienţa ultimilor ani şi feed-back-ul pe care l-am primit atât de la colegii din corpul academic, cât de la studenţi, demonstrează o nevoie reală de îmbunătăţire a comunicării în interiorul comunităţii universitare, pe două paliere majore:

  • – comunicarea în comunitatea academică (comunciarea colegială cadru didactic – cadru didactic);

  • – comunicarea în comunitatea universitară (structuri de conducere – cadru  didactic – student).

Este evident că nu putem vorbi despre dialog în absenţa unor canale de comunicare, care trebuie să fie pe cât de eficiente, pe atât de accesibile oricărui membru al comunităţii universitare.

Este primul pas pe care trebuie să-l facem în această direcţie – crearea a cel puţin două canale de comunicare în masă:

  • – un canal de comunicare uni-direcţional (ex.: un periodic de tip newsletter, tipărit şi/sau electronic), prin care comunitatea universitară să aibă acces la toate informaţiile importante şi cu impact larg privind activitatea Universităţii;

  • – un canal de comunicare bi-direcţional (canal electronic cu posibilitatea de feed-back complex).

Universitatea are în prezent un potenţial excepţional în materie de resurse comunicaţionale electronice – este un bun pe care avem obligaţia să-l exploatăm. Cu atât mai mult cu cât calculatorul ne permite să adaptăm canalele menţionate atât pentru comunicarea în cadrul restrâns al comunităţii academice, cât şi în contextul larg al comunităţii universitare.  

Nu în ultimul rând, ca Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi voi iniţia calendarul prestabilit al unor dialoguri directe şi periodice între Rector şi Directorii de departamente, precum şi cu alte structuri de management academic sau chiar la nivel individual, cu cadre didactice sau studenţi.