Promovarea criteriului de excelenţă în cercetare este un deziderat major al Universităţii, care şi-a definit misiunea inclusiv prin asigurarea cercetării avansate – voi ţine în permanenţă proaspătă în memorie această misiune.

Ca Rector voi prioritiza definirea, ca parte integrantă a strategiei Universităţii, a unor direcţii novatoare de cercetare biomedicală, care să constituie nucleul şi punctul de convergenţă al efortului de cercetare depus de echipele de specialişti.

Îmi propun ca aceste teme majore de cercetare să polarizeze interesul unor parteneri de prestigiu din ţară şi din străinătate, având ca efect direct asocierea în derularea unor proiecte sau granturi care să atragă o finanţare adecvată.

Vă propun, de asemenea, o reorganizare a Departamentelor, care sa vizeze nu doar funcţionalitatea lor educaţională, dar şi crearea unui mediu propice cercetării multidisciplinare. Efectul scontat este atragerea mai multor cadre didactice pentru desfăşurarea unui act de cercetare de o calitate superioară, care să permită vizibilitatea instituţională şi individuală. Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor Departamentului de Proiecte Naţionale şi Europene va aduce un sprijin substanţial echipelor de cercetători, prin acţiuni de informare, planificare şi furnizarea de expertiză în domeniul managamentului proiectelor.

Ca Rector, îmi propun sa încurajez dezvoltarea cercetării în domeniile biotehnologiilor şi biomaterialelor, ca un suport activ şi un aport important al colegilor noştri bioingineri în domeniul cercetării ştiinţifice biomedicale.