statsCa Rector pornesc de la premisa că activitatea de cercetare trebuie şi va fi stimulată inclusiv prin oferirea unor compensaţii materiale ca urmare a evaluării activităţii anuale sau prin burse de merit şi de excelenţă pentru tinerii cercetători. Este absolut necesar, dar nu şi suficient.

Centrul metodologic de cercetare şi statistică este un proiect nou şi novator, gândit să răspundă unei nevoi concrete: asigurarea vizibilităţii cercetătorilor noştri prin promovarea publicării rezultatelor obţinute în reviste recunoscute la nivel internaţional, cu o înaltă cotare.

Concret, vorbim de un centru unde un colectiv de specialişti va coopera pentru a acoperi următoarele etape:

– research asupra temelor de actualitate în domeniul cercetării ştiinţifice, cu scopul de a direcţiona proiectele de cercetare ale Universităţii pe liniile de finanţare existente la momentul respectiv;

– research asupra temelor de cercetare cu cea mai bună valorificare a rezultatelor ştiinţifice, cu publicare în reviste ISI de cotaţie înaltă;

– identificarea temelor de cercetare  multidisciplinară şi informarea cadrelor didactice cu specialitatea necesară asupra oportunităţii constituirii unei echipe de cercetare multidisciplinară;

– furnizarea de know-how şi asistenţă directă cadrelor didactice, în efortul acestora de căutare în bazele de date internaţionale, pentru argumentarea temelor de cercetare alese;

– suport pentru prelucrarea informaţiilor (tehnoredactare, traduceri, suport logistic) şi pregătirea articolelor în vederea publicării;

– prelucrarea statistică a datelor şi realizarea raportului de analiză;

– stocarea şi indexarea tuturor datelor colectate, construind astfel o baza de date care să poate fi uşor şi eficient utilizată în construirea altor proiecte de cercetare, pe teme similare.

Rezultatul natural, produs într-un orizont de timp de 2-4 ani, al existenţei Centrului metodologic de cercetare şi statistică va fi capacitatea acestui Centru, în materie de know-how şi logistică, de a lansa şi susţine propria revistă a Universităţii, pregătită pentru indexarea în bazele de date internaţionale (inclusiv ISI).