logo_CEMEXCEMEX este un proiect foarte aproape de finalizare, parte integrantă a Strategiei de dezvoltare pe termen mediu „UMF 2020”, care va avea în scurt timp un impact major asupra activităţilor de cercetare derulate în Universitatea noastră. Este primul centru din România de cercetare în medicina experimentală, având dotarea necesară cercetărilor interdisciplinare pe animale şi utilizând tehnologii de avangardă. În plus, prin acest proiect este înfiinţat şi dotat un nou laborator performant care, la ora actuală, nu există la nivel regional: Unitatea de Imagistică Moleculară in-vivo. Este, de asemenea, o premieră naţională: nu există în România un astfel de laborator de cercetare pe modele animale prin metode imagistice performante – PET/SPECT-IRM. Aceste tipuri de laboratoare sunt dezvoltate în prezent doar la nivel internaţional.

Oportunităţile de cercetare pe care le deschide CEMEX sunt pe cât de vaste, pe atât de interesante. Mă voi opri asupra unei singure direcţii astfel deschise, a cărei concretizare va fi una din priorităţile absolute ale mandatului de Rector. CEMEX dispune deja de infrastructura şi echipamentele necesare, mai este utilă realizarea unei strategii de cercetare aliniate la standardele internaţionale privind procedurile în domeniu. Pe aceste baze, se vor putea îndeplini condițiile minime pentru compatibilizarea cu principiile şi practicile europene comunitare (GLP, Good Laboratory Practice) în domeniul testării medicamentului. Obţinerea certificatului GLP va permite CEMEX să realizeze, contra cost, orice tip de cercetare fundamentală şi preclinică pentru companii farmaceutice şi biotech de la nivel naţional şi internaţional.

CEMEX are astfel potenţialul de a deveni nu doar un centru de cercetare „state of the art”, dar şi o sursă majoră de finanţare a cercetării desfăşurate în Universitatea noastră.