Study_booksVoi acorda o atenţie specială condiţiilor în care profesorii noştri îşi desfăşoară activitatea didactică cu studenţii în spitalele universitare. Există cadrul legal prin care Universitatea poate investi în dotarea spitalelor universitare. Lucrul cu echipamente noi şi moderne înseamnă nu doar un act educaţional superior calitativ pentru studenţii noştri, dar şi uşurarea şi eficientizarea  efortului didactic depus de profesori.

„Centrul de abilităţi fundamentale” şi „Centrul de simulare” dezvoltate de Universitate vor schimba radical primul contact direct al studentului cu pacientul din spitalul universitar – un moment delicat atât pentru student, cât şi pentru cadrul didactic în a cărui răspundere se află acesta.

După parcurgerea unui ciclu pregătitor în cele două centre, care vor simula la nivel de detaliu cadrul spitalicesc, dar în condiţii optime de învăţăre şi siguranţă, studenţii noştri vor avea primul contact efectiv cu pacientul având un bagaj de cunoştinţe şi experienţă net superior.

Cele două centre ale Universităţii vor asigura pentru student o etapă de tranziţie eficientă între cadrul de pregătire teoretică de tip “şcoală” şi lucrul efectiv cu pacientul, care va schimba fundamental experienţa sa în spital. Vorbim despre o acomodare mult mai rapidă, despre tehnici şi deprinderi specifice deja dobândite – pe scurt e vorba de timp câştigat atât pentru student, cât şi pentru profesor. Acest timp va putea fi alocat unei înţelegeri mult mai profunde şi de tip holistic atât a patologiei întâlnite, cât şi a vieţii de medic şi a relaţiei acestuia cu pacientul.