Managementul vizibilității instituționale internaționale

Ranking-ul universitar reprezintă un foarte util instrument de evaluare a performantelor unei instituții de învățământ superior și de elaborare a strategiilor instituționale pe termen scurt și mediu.

La începutul mandatului 2016 – 2020, am introdus ranking-ul universitar în strategia mea managerială și am promovat participarea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” în câteva sisteme de ranking internațional. Acestea au inclus, printre altele, Times Higher Education, U-multirank și Shanghai XXX. Aceste sisteme de ranking au fost selectate în urma unei documentari ce a inclus analiza criteriilor de ranking specifice fiecărui sistem, reputația internațională a sistemelor de ranking respective și vizibilitatea online la nivel global a acestora.

Primul sistem de ranking la care Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” a participat a fost Times Higher Education.

Times Higher Education (THE) include în baza sa de date pentru 2020 peste 1400 de universități din 92 de țări și realizează ranking-uri din anul 2004. Clasifică performanța academică în funcție de calitatea educației, a cercetării, a vizibilității internaționale, a citabilității producției științifice și a veniturilor din industrie. În afara ranking-ului global, THE a mai diversificat în ultimii ani gama ranking-urilor prin introducerea clasamentelor regionale (de exemplu, pentru Europa) sau al celor tematice (de exexplu cel al Economiilor Emergente). De asemenea THE oferă și clasamente pe domenii cum ar fi cel al științelor vieții, în care se încadrează și profilul Universității noastre.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a fost inclusă pentru prima data în clasamentul THE în anul 2018, fiind prima instituție de învățământ superior medical din Romania care participa la acel moment la acest ranking. Conform datelor THE 2018, UMF Iași a fost clasificată in fascia 801-1000 și a obținut locul I la nivel național la Vizibilitate internațională (vezi Fig 1).

Fig.1 Clasamentul mondial THE 2018

Pentru același an, THE a realizat și un clasament tematic intitulat „New Europe”, în care au fost incluse universități din țările care au aderat după 1990 la Uniunea Europeană. Din 53 de universități incluse în clasament, U.M.F. Iași s-a situat în fascia 41-50, dar a ocupat locul 10 în ceea ce privește Vizibilitatea Internațională.

U.M.F. Iași participă în fiecare an la acest clasament, iar faptul că în anii ulteriori a fost clasificată în fascia 1001+ s-a datorat includerii în clasament a unor noi universități polivalente, precum și faptului că specificul de monobloc al Universității noastre nu permite un avans facil în clasament.

Începând cu 2019, THE a lansat un nou tip de clasament denumit „THE Impact” și care se bazează pe criterii  denumite „Obiective de Dezvoltare Sustenabilă”, promovate de către Organizația Națiunilor Unite. Universitatea noastră s-a clasat pe locul 64 la nivel mondial la criteriul “Good Health and Well Being” și în fascia 201-300 la nivel global (Fig 2).

Fig.2 Clasamentul THE Impact 2019

Clasamentul U-multirank a apărut în anul 2014 printr-un proiect co-finanțat de Comisia Europeană în parteneriat public-privat. La ora actuală include peste 1700 universități și analizează performanțele acestora prin intermediul următoarelor criterii: predare și învățare, cercetare, transfer de cunoștințe, orientare internațională și implicare regională. U.M.F. Iași a participat pentru prima data la U-multirank în 2018, atât la clasamentul mondial, cât și la cel European și la cel pe domeniul Medicină.

În clasamentul European, U.M.F. Iași a fost evaluată împreuna cu alte 72 universități și a înregistrat următoarele criterii de performanță:

 • Locul 55 la student to staff ratio;
 • Locul 1 la numărul de cadre didactice cu PhD;
 • Locul 23 la calitatea actului didactic percepută de studenți;
 • Locul 5 la International Orientation of Master Programs;
 • Locul 51 la numărul absolut de publicații de cercetare;
 • Locul 52 la citabilitate;
 • Locul 10 la publicații în cooperare cu parteneri industriali;
 • Locul 14 la publicații în cooperare internațională;
 • Locul 28 la publicații cu caracter regional.

Platforma de ranking U-multirank este un instrument de lucru extrem de util, permițând efectuarea unor analize comparative in detaliu (vezi fig 3 si 4)

Fig.3 Clasamentul Universităților din România
Fig 4. Clasificarea U-multirank pe domeniul Medicină pentru România

Așa cum am menționat anterior, U.M.F. Iași a participat și la alte sisteme de ranking, dar acestea au fost mai restrictive în publicarea rezultatelor pentru universitățile care nu s-au înscris în clasamentul target (de exemplu primele 500 universități la nivel mondial). Participarea la aceste clasamente s-a făcut pentru a permite analiza performanțelor instituționale după un număr cât mai mare de criterii, Universitatea noastră urmând să continue implicarea sa și în aceste sisteme de ranking. Atenția mea s-a îndreptat însă cu predilecție către clasamentele THE și U-multirank pentru că acestea analizează și publică rezultatele de performanță pentru toate instituțiile analizate.

Date prezentate mai sus subliniază următoarele:

 • Ranking-ul și reputația reprezintă elemente de bază ale branding-ului academic;
 • Creșterea reputației universitare trebuie să reprezinte o preocupare constantă a strategiei instituționale;
 • Rezultatele unui ranking, oricât de favorabile ar fi, trebuie constant analizate, aprofundate și adresate în mod specific.

În anul 2019, același sistem de ranking universitar THE clasează UMF Iași pe poziția 600+, Universitatea noastră fiind singura universitate de profil medical din România care a fost evaluată și clasată în acest an.

Începând cu anul 2019, THE propune un nou criteriu de ranking, denumit generic IMPACT, criteriu prin care se evaluează̆ domeniile de implicare instituțională care corespund Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă la nivel comunitar (Sustainable Development Goals, SDGs), elaborate și promovate de către Organizația Națiunilor Unite. În acest scop, prin decizia Rectorului, s-a constituit un grup de lucru care se va ocupa de această componentă a chestionarului. Acest demers se înscrie în rândul inițiativelor de aprofundare a implicării comunitare/sociale a U.M.F. Iași, promovată la nivel național și internațional. Implicarea comunitară a fost identificată ca un al treilea domeniu de desfășurare a activității instituționale după cel didactic și cel de cercetare.

În anul 2017, Universitatea a participat la primul exercițiu de ranking U-multiranking, exercițiu la care sunt incluse principalele universități din România și care se desfășoară la nivel european. Rezultatele acestuia vor fi disponibile ulterior și vor fi analizate într-o manieră similară cu cea utilizată la exercițiul THE. Exercițiul de ranking U-multirank 2018 este în desfășurare.

U.M.F. Iași este inclusă și în sistemul de ranking URAP (University Ranking by Academic Performance) sistem care analizează exclusiv performanța cercetării prin diferiți indicatori cum ar fi productivitatea științifică̆, citabilitatea, calitatea cercetării, colaborarea internațională̆. U.M.F. Iași se situează pe locul 1347 la nivel mondial și pe locul 7 la nivel național, conform celei mai recente analize publicate.

De asemenea, în 2018 Universitatea a fost inclusă în sistemul de ranking Shanghai ARWU (Academic Ranking of World Universities) unde am fost clasificati 1000+ la nivel mondial.

Pentru mandatul 2020 – 2024 îmi propun să obținem consolidarea poziției U.M.F. Iași în sistemele de ranking universitar la care am participat pentru evaluare și accederea pe poziții superioare, pe baza îmbunătățirii continue a parametrilor utilizați în aceste sisteme de evaluare.

 

O altă componentă de creștere a vizibilității academice a Universității este integrarea în sistemul Erasmus, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. Dinamica participării UMF la programul Erasmus este următoarea:

 • Parteneri Erasmus 2016-2017 – 45
 • Parteneri Erasmus 2017-2018 – 50
 • Parteneri Erasmus 2018-2019 – 59 (9 noi față de anul precedent)
 • Parteneri Erasmus 2019-2020 – 70 (11 în plus față de anul anterior)