Afirm cu toată convingerea: imaginea Universităţii este un bun de mare preţ al instituţiei, atât de real, de palpabil încât poate primi număr de inventar. Este un capitol la care Universitatea şi implicit comunitatea universitară în ansamblul ei a avut de suferit în ultimii ani.

Nu putem schimba trecutul, dar cu siguranţă putem pregăti viitorul.

Imaginea Univesității

brand-buildingAfirm cu toată convingerea: imaginea Universităţii este un bun de mare preţ al instituţiei, atât de real, de palpabil încât poate primi număr de inventar. Este un capitol la care Universitatea şi implicit comunitatea universitară în ansamblul ei a avut de suferit în ultimii ani. Nu putem schimba trecutul, dar cu siguranţă putem pregăti viitorul.

Ca Rector, voi acorda maximă importanţă şi caracter de urgenţă măsurilor necesare atingerii unui set minimal de obiective în acest domeniu:

 • – construirea şi dezvoltarea unui brand al Universităţii (identitate instituţională, identitate vizuală şi manual de identitate, proceduri de comunicare etc)

 • – implementarea acestui brand cu caracter de regulă, lăsând spaţiul necesar creativităţii, dar nu şi derapajelor.

Direcţiile de acţiune pe care vi le propun sunt următoarele:

 • – promovarea realizărilor cadrelor didactice şi studenţilor în publicaţiile medicale, în mass-media naţionale şi internationale;

 • – crearea propriilor instrumente şi canale de comunicare;

 • – participarea Universităţii la târgurile educaţionale majore;

 • – încurajarea, inclusiv materială, a participării cadrelor didactice şi a studenţilor la manifestări de prestigiu din domeniul educaţiei medicale,

 • – implicarea Universităţii în sprijinirea şi chiar iniţierea de acţiuni caritabile şi campanii umanitare;

 • – promovarea Universităţii prin evenimente ample, ocazionate de deschiderea anului universitar şi finalizarea studiilor de către studenţii din anii terminali;

 • – crearea de evenimente proprii, cu impact în rândul comunităţii locale;

 • – creşterea reprezentativităţii Universităţii prin participarea unui număr cât mai mare de cadre didactice  la activităţile comisiilor de specialitate profesionale;

 • – sprijinirea cadrelor didactice din Universitate pentru a fi selectate în structurile de conducere ale ARACIS, CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare), ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare), Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Academia Română de Ştiinţe Medicale precum şi în orice alte structuri reprezentative la nivel naţional şi internaţional;

 • – încurajarea (inclusiv prin furnizarea de suport logistic material sau electronic) constituirii unei  comunităţi internaţionale a absolvenţilor Universităţii noastre (alumni), un instrument extrem de eficient în promovarea imaginii Universităţii atât în România, cât şi peste hotare; totodată asigurând comunicarea deschisă cu absolvenţii noştri care se pot oricând reîntoarce în Alma Mater pentru a contribui la performanţa şi prosperitatea şcolii care i-a format;

 • – comunicarea eficientă şi proactivă, corectă şi în conformitate cu uzanţele diplomatice cu toate ambasadele ţărilor de unde avem un număr semnificativ de studenţi.

În calitate de Rector voi fi deschis oricăror alte propuneri venite din partea comunităţii universitare care au ca scop consolidarea şi promovarea unei bune imagini a Universităţii şi a rolului ei în societate.

Comunicarea în instituție

com intConsider comunitatea universita-ră un organism viu, o familie extinsă în care comunicarea nu este doar factor social, ci şi factor de progres, de eficientizare a activităţii, de optimizare a interacţiunilor dintre structurile de organizare interne ale Universităţii.

Experienţa ultimilor ani şi feed-back-ul pe care l-am primit atât de la colegii din corpul academic, cât de la studenţi, demonstrează o nevoie reală de îmbunătăţire a comunicării în interiorul comunităţii universitare, pe două paliere majore:

 • – comunicarea în comunitatea academică (comunciarea colegială cadru didactic – cadru didactic);

 • – comunicarea în comunitatea universitară (structuri de conducere – cadru  didactic – student).

Este evident că nu putem vorbi despre dialog în absenţa unor canale de comunicare, care trebuie să fie pe cât de eficiente, pe atât de accesibile oricărui membru al comunităţii universitare.

Este primul pas pe care trebuie să-l facem în această direcţie – crearea a cel puţin două canale de comunicare în masă:

 • – un canal de comunicare uni-direcţional (ex.: un periodic de tip newsletter, tipărit şi/sau electronic), prin care comunitatea universitară să aibă acces la toate informaţiile importante şi cu impact larg privind activitatea Universităţii;

 • – un canal de comunicare bi-direcţional (canal electronic cu posibilitatea de feed-back complex).

Universitatea are în prezent un potenţial excepţional în materie de resurse comunicaţionale electronice – este un bun pe care avem obligaţia să-l exploatăm. Cu atât mai mult cu cât calculatorul ne permite să adaptăm canalele menţionate atât pentru comunicarea în cadrul restrâns al comunităţii academice, cât şi în contextul larg al comunităţii universitare.  

Nu în ultimul rând, ca Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi voi iniţia calendarul prestabilit al unor dialoguri directe şi periodice între Rector şi Directorii de departamente, precum şi cu alte structuri de management academic sau chiar la nivel individual, cu cadre didactice sau studenţi.

Comunicarea în exterior

com_extDacă nu ne înţelegem trecutul, suntem condamnaţi să-i repetăm greşelile, afirmă un dicton celebru.

Evenimentele mai puţin fericite, din perspectiva imaginii instituţiei, prin care a trecut Universitatea noastră în ultimii ani au demonstrat nevoia de a comunica în exterior mai bine, mai prompt, mai eficient.

În lumea zilelor noastre, când informaţia se propagă pe cât de repede, pe atât de global, comunicarea a devenit de ani buni o ştiinţă, în sensul pur academic al termenului. De aceea, pentru o comunicare externă profesionistă şi eficientă, Universitatea are nevoie de o echipă de profesionişti în domeniu.

Ca Rector, voi acorda atenţia cuvenită şi caracter de urgenţă constituirii acestei echipe de profesionişti, care va avea un set clar de atribute şi atribuţii:

 • – este o echipă construită în jurul comunicatorului oficial – purtătorul de cuvânt al Universităţii;

 • – purtătorul de cuvânt şi echipa de comunicare vor fi permanent racordaţi, prin mecanisme instituţionale, la procesul decizional din Universitate, astfel încât să poată avea şi transmite mai departe informaţii corecte şi relevante;

 • – va organiza conferinţe de presă periodice ca mijloc de cultivare a relaţiei cu presa (instituţional), dar şi cu jurnaliştii de presă locală şi naţională;

 • – va fi permanent pregătită pentru comunicarea în situaţie de criză, conform unui algoritm simplu: în cazul unei situaţii de criză pe tema X, se formează un nucleu de comunicare format din purtătorul de cuvânt şi membrii departamentului de comunicare, un reprezentant al conducerii Universităţii şi 1 – 2 persoane din interiorul sau, în cazuri speciale chiar din exteriorul instituţiei, cu expertiză în tema X.

Aceeaşi echipă de profesionişti va gestiona o secţiune dedicată comunicării publice pe website-ul Universităţii şi va emite comunicate de presă pentru toate evenimentele importante şi de interes public ale comunităţii universitare.