Cercetare multidisciplinară

Promovarea criteriului de excelenţă în cercetare este un deziderat major al Universităţii, care şi-a definit misiunea inclusiv prin asigurarea cercetării avansate – voi ţine în permanenţă proaspătă în memorie această misiune.

Ca Rector voi prioritiza definirea, ca parte integrantă a strategiei Universităţii, a unor direcţii novatoare de cercetare biomedicală, care să constituie nucleul şi punctul de convergenţă al efortului de cercetare depus de echipele de specialişti.

Îmi propun ca aceste teme majore de cercetare să polarizeze interesul unor parteneri de prestigiu din ţară şi din străinătate, având ca efect direct asocierea în derularea unor proiecte sau granturi care să atragă o finanţare adecvată.

Vă propun, de asemenea, o reorganizare a Departamentelor, care sa vizeze nu doar funcţionalitatea lor educaţională, dar şi crearea unui mediu propice cercetării multidisciplinare. Efectul scontat este atragerea mai multor cadre didactice pentru desfăşurarea unui act de cercetare de o calitate superioară, care să permită vizibilitatea instituţională şi individuală. Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor Departamentului de Proiecte Naţionale şi Europene va aduce un sprijin substanţial echipelor de cercetători, prin acţiuni de informare, planificare şi furnizarea de expertiză în domeniul managamentului proiectelor.

Ca Rector, îmi propun sa încurajez dezvoltarea cercetării în domeniile biotehnologiilor şi biomaterialelor, ca un suport activ şi un aport important al colegilor noştri bioingineri în domeniul cercetării ştiinţifice biomedicale.

CEMEX

logo_CEMEXCEMEX este un proiect foarte aproape de finalizare, parte integrantă a Strategiei de dezvoltare pe termen mediu „UMF 2020”, care va avea în scurt timp un impact major asupra activităţilor de cercetare derulate în Universitatea noastră. Este primul centru din România de cercetare în medicina experimentală, având dotarea necesară cercetărilor interdisciplinare pe animale şi utilizând tehnologii de avangardă. În plus, prin acest proiect este înfiinţat şi dotat un nou laborator performant care, la ora actuală, nu există la nivel regional: Unitatea de Imagistică Moleculară in-vivo. Este, de asemenea, o premieră naţională: nu există în România un astfel de laborator de cercetare pe modele animale prin metode imagistice performante – PET/SPECT-IRM. Aceste tipuri de laboratoare sunt dezvoltate în prezent doar la nivel internaţional.

Oportunităţile de cercetare pe care le deschide CEMEX sunt pe cât de vaste, pe atât de interesante. Mă voi opri asupra unei singure direcţii astfel deschise, a cărei concretizare va fi una din priorităţile absolute ale mandatului de Rector. CEMEX dispune deja de infrastructura şi echipamentele necesare, mai este utilă realizarea unei strategii de cercetare aliniate la standardele internaţionale privind procedurile în domeniu. Pe aceste baze, se vor putea îndeplini condițiile minime pentru compatibilizarea cu principiile şi practicile europene comunitare (GLP, Good Laboratory Practice) în domeniul testării medicamentului. Obţinerea certificatului GLP va permite CEMEX să realizeze, contra cost, orice tip de cercetare fundamentală şi preclinică pentru companii farmaceutice şi biotech de la nivel naţional şi internaţional.

CEMEX are astfel potenţialul de a deveni nu doar un centru de cercetare „state of the art”, dar şi o sursă majoră de finanţare a cercetării desfăşurate în Universitatea noastră.

Centrul metodologic de cercetare şi statistică

statsCa Rector pornesc de la premisa că activitatea de cercetare trebuie şi va fi stimulată inclusiv prin oferirea unor compensaţii materiale ca urmare a evaluării activităţii anuale sau prin burse de merit şi de excelenţă pentru tinerii cercetători. Este absolut necesar, dar nu şi suficient.

Centrul metodologic de cercetare şi statistică este un proiect nou şi novator, gândit să răspundă unei nevoi concrete: asigurarea vizibilităţii cercetătorilor noştri prin promovarea publicării rezultatelor obţinute în reviste recunoscute la nivel internaţional, cu o înaltă cotare.

Concret, vorbim de un centru unde un colectiv de specialişti va coopera pentru a acoperi următoarele etape:

– research asupra temelor de actualitate în domeniul cercetării ştiinţifice, cu scopul de a direcţiona proiectele de cercetare ale Universităţii pe liniile de finanţare existente la momentul respectiv;

– research asupra temelor de cercetare cu cea mai bună valorificare a rezultatelor ştiinţifice, cu publicare în reviste ISI de cotaţie înaltă;

– identificarea temelor de cercetare  multidisciplinară şi informarea cadrelor didactice cu specialitatea necesară asupra oportunităţii constituirii unei echipe de cercetare multidisciplinară;

– furnizarea de know-how şi asistenţă directă cadrelor didactice, în efortul acestora de căutare în bazele de date internaţionale, pentru argumentarea temelor de cercetare alese;

– suport pentru prelucrarea informaţiilor (tehnoredactare, traduceri, suport logistic) şi pregătirea articolelor în vederea publicării;

– prelucrarea statistică a datelor şi realizarea raportului de analiză;

– stocarea şi indexarea tuturor datelor colectate, construind astfel o baza de date care să poate fi uşor şi eficient utilizată în construirea altor proiecte de cercetare, pe teme similare.

Rezultatul natural, produs într-un orizont de timp de 2-4 ani, al existenţei Centrului metodologic de cercetare şi statistică va fi capacitatea acestui Centru, în materie de know-how şi logistică, de a lansa şi susţine propria revistă a Universităţii, pregătită pentru indexarea în bazele de date internaţionale (inclusiv ISI).

Parteneriate de cercetare

Reorganizarea departamentelor în scopul încurajării cercetării multidisciplinare, Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicina Experimentală (CEMEX) şi Centrul metodologic de cercetare şi statistică crează împreună un cadru nou de cercetare în Universitatea noastră şi deschid noi drumuri, noi oportunităţi.

partenÎntr-o lume globalizată, devenim astfel compatibili cu marile proiecte de cercetare, pe care le putem accesa împreună cu parteneri din România, dar mai ales din străinătate. La nivel de clinică am iniţiat deja astfel de parteneriate, cu Laboratoarele INSERM Paris, Spitalul European „Georges Pompidou”, Universitatea „Victoria” Manchester UK, Spitalul „St. Mark” Londra, Universitatea din Brimingham, (UK), Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, Padova Italia, Universitatea din Debrecen, Ungaria, Universitatea din Lublin, Polonia, Universitatea din Regensburg, Germania şi Universitatea de Medicină Semmelweis, Budapesta.

Ca Rector al Universităţii îmi propun să duc aceste parteneriate la un nou nivel şi să stimulez astfel de asocieri la nivelul tuturor structurilor de cercetare din Universitate, cu atât mai mult cu cât, prin noile sale resurse în domeniu, Universitatea a devenit un partener de cercetare mult mai interesant decât în anii trecuţi.